14.05.2015 # 14:16 # 14:16

Služby mesta Piešťany začínajú už druhú kosbu

Inzercia

Služby mesta Piešťany nasadili všetku dostupnú techniku na zvýšenie intenzívnosti kosby trávnatých plôch. Dnes, vo štvrtok 14. mája, sa začala už druhá celoplošná kosba.

esprit nails

Vo vlastníctve mesta Piešťany je 85 ha trávnatých plôch. Ich údržba je aj v porovnaní s inými mestami pomerne intenzívna. Počas sezóny budú trávnaté plochy pokosené minimálne šesťkrát, plochy s reprezentačnou zeleňou desaťkrát. Verejnú zeleň mesta Piešťany na ploche spravuje príspevková organizácia Služby mesta Piešťany.

Stredisko verejnej zelene rozbehlo aj ďalšie jarné údržbové práce. Záhradníčky počas mesiaca máj ukončili rez asi 3-tisíc krov a sústreďujú sa na údržbu záhonov kvetín a udržiavanie krov. Okopávanie a odburiňovanie záhonov ruží a krov tvorili do polovice mája hlavnú prioritu.

V termíne od 11. mája začala príprava na výsadbu kvetinových záhonov,  na ktorú nadväzuje pravidelná zálievka s následným kolobehom okopávania. Mesto by malo v tomto roku okrášliť cca 57-tisíc kvetov.

Prvé jarné kosenie je spravidla časovo najnáročnejšie vzhľadom na rýchly jarný rast trávy. Už 10. apríla odštartovalo kosenie v severnej časti mesta. Na prácu boli nasadení všetci dostupní zamestnanci strediska. Pre zvládnutie jarného maxima rastu tráv bol rozšírený pracovný čas aj na soboty.

Text: Tlačová správa Služieb mesta Piešťany

X