Služby mesta Piešťany: Kosenie ide podľa plánu

Ľudia sa sťažujú na nepokosené plochy, pracovníci Služieb mesta Piešťany odkazujú, že robia, čo môžu. Aktuálne prebieha tretia kosba.

Ich prioritou je centrum mesta, ale obyvatelia Piešťan upozorňujú aj na okrajové časti, kde podľa nich kosačky tento rok ešte neboli. Jedno z takýchto miest je blízko garáži pod nadjazdom nad železnicou.

Nie vždy je však kosenie v kompetencii Služieb mesta Piešťany. Napríklad o okolie vozovky na Bratislavskej a Žilinskej ceste by sa mali starať cestári, často nepokosená plocha pri hoteli Satelit je zasa súkromným majetkom.

Služby mesta Piešťany majú mesto rozdelené na 31 najväčších ucelených plôch verejnej zelene. Častejšie kosia centrum, najmä v súvislosti s rôznymi podujatiami. Minulý rok boli Piešťany pokosené sedemkrát, pričom jeden cyklus od štyroch do šiestich týždňov. Rýchlosť je ovplyvnená počasím, technickým stavom kosačiek a dostupnosťou personálu.

V Piešťanoch pripadá na jedného obyvateľa až 30 m2 verejnej zelene. Služby mesta Piešťany odhadujú, že pokosenie jedného metra štvorcového stojí asi 3 centy.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ