Služby mesta chystajú radikálny rez drevín

Radikálny rez kríkov Služby mesta Piešťany (SMP) vykonávajú pred začiatkom vegetačnej sezóny, kedy dreviny majú zásobné látky uložené vo veľkej miere v koreňoch. S nástupom vegetácie môže dôjsť k ich bezproblémovému obrastu. Pracovníci Strediska zelene SMP dokončujú v týchto dňoch rezy kríkov rastúce vo verejnom mestskom prostredí.

Radikálny rez obnoví krásu niektorých drevín. Patrí k základným záhradníckym prácam. K niektorým drevinám nesmieme pristupovať v rukavičkách, inak časom stratia svoj pôvab. Čakajú na odvahu a um záhradníka, aby vykonal hlboký zmladzovací rez.

Vďaka rezu sa síce dreviny na chvíľu „stratia z dohľadu“, ale dôkladné orezanie vyvolá vlnu energie. Rastlina je tak donútená k tvorbe nového, mladého obrastu s lepšie vyfarbenými výhonmi, s väčšími listami, s bohatšími kvetmi. Rezom samozrejme kontrolujeme i tvar a veľkosť rastliny v mestskom prostredí.

Tis pred zmladením

Tis zmladený pred desiatimi rokmi.

Od 13. kalendárneho týždňa budú takýmto radikálnym rezom zmladené aj tisy (Taxus baccata) rastúce na ploche Mestského parku – Sadu A. Kmeťa.

Každá drevina je individuálne posúdená odbornými pracovníkmi Služieb mesta Piešťany, Mestského úradu Piešťany a Krajského pamiatkového úradu Trnava.
Tis patrí medzi tie ihličnaté dreviny, ktoré veľmi dobre znášajú hlboký zmladzovací rez. Rezom chceme dosiahnuť u jedincov v 25 skupinách tisu v mestskom parku ich zmladenie, hustejšie zavetvenie, tmavšie vyfarbenie ihličia.

V minulosti už boli zmladené niektoré skupiny tisu a na niektorých miestach boli vysadené nové jedince.

Text a foto: Eva Wernerová, Služby mesta Piešťany