Slávnostná akadémia na gymnáziu v znamení rozlúčky i výročia založenia školy

Vivat academia! Vivant professores! zaznelo z úst riaditeľa Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch Radima Urbana počas slávnostného príhovoru laureátom coubertinovskej ceny na slávnosti usporiadanej pri príležitosti 85. výročia založenia školy. V piatok 13. mája sa v slávnostnej atmosfére pedagógovia i študenti gymnázia rozlúčili s maturantami, ktorí sa odobrali počas nastávajúceho akademického týždňa intenzívne doštudovať všetko to, čo ešte nestihli a čo budú potrebovať pri maturitnej skúške k preukázaniu ich vedomostí a občianskej zrelosti.

Program slávnostnej akadémie v športovej hale gymnázia otvorila príhovorom predsedníčka Rady školy Stanislava Šimová, v ktorom pomenovala významný prínos gymnázia pre naše mesto, región a štát a to od jeho založenia až po súčasnosť. Počas kultivovaného, umelecky hodnotného a vtipného programu študentov a maturantov, ktorým sprevádzali moderátori Lucia Šándorová a Matúš Mjartan, odovzdalo vedenie gymnázia tým najlepším z nich diplomy a vecné poukážky ako ocenenie ich úsilia počas celého štúdia. Slávnostným príhovorom sa za všetkých pedagógov školy rozlúčil s maturantami riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s piešťanským primátorom Petrom Jančovičom. Obidvaja ich povzbudili k ďalšiemu štúdiu a zaželali im mnoho úspechov nielen v ich profesionálnej kariére. Maturanti štvorročného, bilingválneho i osemročného štúdia sa so všetkými rozlúčili slávnostným defilé s tablami, ktoré nájdete vystavené v uliciach nášho mesta.

Slávnostná akadémia ďalej pokračovala v športovom areáli školy, kde predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič s riaditeľom školy, za prítomnosti laureátov ceny a vzácnych hostí, odhalili pamätnú tabuľu, ktorá po rokoch opätovne pomenúva športový areál gymnázia po jeho dlhoročnom pedagógovi Štefanovi Domonkosovi. Ten nedávno oslávil rovnaké životné výročie ako gymnázium, na ktorom dlhoročne pôsobil. Ako pedagóg s inovatívnym prístupom k svojej práci sa aktívne podieľal na vybudovaní atletickej dráhy a následne vytrvalo formoval športového ducha mnohých absolventov gymnázia.

„Keď som prišiel pôsobiť na gymnázium v podstate tu v oblasti športu nič nebolo. Ja som ihneď nabehol na atletiku, ktorú som vždy považoval za kráľovnú športu… Naša škola začala následne víťaziť nielen na Slovensku, ale výborne sa umiestňovala aj na československej úrovni: prvé, druhé miesto a päť šiestich miest z Československa sú toho dôkazom,“ zaspomínal si v príhovore ocenený pedagóg Domonkos.

K výročiu dostalo zelený darček aj samotné gymnázium – v jeho areáli totiž pribudol ďalší stromček. Na sadení červenolistého javora sa spolu so županom a primátorom priamo či v zastúpení podieľalo všetkých 5 posledných riaditeľov školy.

Význam symboliky stromu, jeho túžby rásť, vitálnej energie a priebojnosti zdôraznil aj zriaďovateľ gymnázia župan samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý v slávnostnom príhovore k maturantom a pozvaným hosťom akadémie povedal, že „skúsenosť pri tejto slávnostnej akadémii k 85.-temu výročiu najlepšie ukazuje, že práve táto škola je chrbticou a pilierovou časťou našich župných škôl a že tu je veľmi inšpiratívny, živý a autentický kolektív zanietených pedagógov, ich študentiek a študentov.“

Záverečnú časť slávnostnej akadémie otvorilo emotívne Prelúdium cis mol Sergeja Rachmaninova. Slávnosť dekorovania laureátov ceny Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch zabezpečil s riaditeľom školy župan trnavského kraja. Z ich rúk boli ocenení významní učitelia gymnázia za prínos v oblasti vzdelávania a šírenia dobrého mena školy. Boli to bývalí riaditelia gymnázia Milan Lihan, Marian Nádaský, Ivan Luknár (in memoriam), Miroslava Hanková a ich zástupcovia Anna Žižková, Zuzana Šandriková, Margita Mamráková, Ján Číž, Erika Horváthová a Ján Šmída. Za dlhoročný prínos v oblasti športu bol ocenený aj Štefan Domonkos.

 

Slávnostnú atmosféru rautu po skončení ceremoniálnej časti oslavy vytvorili členovia folklórneho súboru Máj, ktorý dlhoročne pôsobí pri gymnáziu. Gymnazisti, ambasádori školy Európskeho parlamentu, spolu s členmi Žiackej školskej rady, ktorí pod režijným vedením pedagógov Petra Rusnáka a Kataríny Dzurovej pomáhali realizovať náročnú dramaturgiu slávnostného dňa, vyspovedali počas neformálnej časti programu aj laureátov ceny a pozvaných hostí.

Najstarší spomedzi riaditeľov Dr. Lihan si s úsmevom zaspomínal: „Môžem vám povedať, že na obdobie môjho pôsobenia na piešťanskom gymnáziu spomínam veľmi rád a musím sa priznať, že aj veľmi často, pretože som prišiel po riaditeľovi Chlapíkovi, ktorý tu dlhoročne pôsobil, ale ja som mal určitú vlastnú predstavu o tom, ako má škola vyzerať. Spomínam si na pekný zážitok z prvej pedagogickej porady v Piešťanoch: vybavil som na nej všetko potrebné a zakončil som ju. Asi tri-štyri kolegyne mi položili otázku, či už je naozaj koniec? Ja hovorím, že nech sa páči, kto chce ten tu môže zostať, ale ja som skončil. Takže som sa usiloval o istú profesionalitu v zbore, ale zároveň aj o to, aby sa moji kolegovia cítili na škole príjemne.”

Popoludní sa počas neformálnej časti oslavy stretli pri kotlíkovom guláši a občerstvení aj bývalí pedagógovia školy s tými súčasnými. A mali si čo povedať a bolo aj čo sláviť až do hlbokej noci.

Piešťanské gymnázium nie je veľká škola, o jej kvalite a sláve však počuť často a ďaleko. Jeho dobré meno šíria úspešní absolventi po celej Európe a všade vo svete, kde práve pôsobia. Piešťanské gymnázium má 85 rokov, je však stále mladé a aj vždy bude, pokiaľ v ňom budú študovať kultivovaní, ambiciózni a kreatívni mladí ľudia pod vedením múdrych a láskavých profesorov.

Vivat academia! Vivant professores!

Text: Nikola Kutálková, študentka bilingválnej 3.B

Foto: Roman Ondrejka, Ester Šmídová