13.12.2017 # 09:35 # 09:35

Seniorský parlament rozbieha nové projekty

Inzercia

V pondelok 11. decembra sa v priestoroch AURA DOMU uskutočnila 4. verejná plenárna schôdza Seniorského parlamentu (SP) Piešťany. Rokovanie poctil svojou prítomnosťou nový predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, poslankyňa TTSK L. Drábiková a poslanci piešťanského mestského zastupiteľstva Z. Bruncková, M. Fiala, T. Hudcovič, P. Tremboš, P. Veverka a taktiež riaditeľ Bytového podniku Piešťany V. Hubinský. Parlament zhodnotil činnosť za uplynulý rok a odsúhlasil realizáciou nových projektov v ďalšom období.

„Seniorský parlament sa stal  reálnou silou, ktorú rešpektujú aj politici na všetkých úrovniach,” konštatoval počas svojho príhovoru župan J. Viskupič  a poďakoval SP za všetky aktivity smerujúce k záchrane piešťanského  letiska.  Informoval tiež o aktuálnych krokoch pri riešení problematiky letiska, ale zmienil sa i o možnostiach riešenia neutešenej situácie v starostlivosti o seniorov a príprave zdravotníckych projektov. Vďaka jeho aktivite sa podarilo posunúť termín na predkladanie projektov na čerpanie eurofondov na apríl 2018, keďže kraj doteraz na to nebol dostatočne pripravený.

Plenárne zasadnutie SP zobralo na vedomie  správu predsedu  Štefana Škuleca za predošlý rok. Informoval v nej o aktivitách SP súvisiacich s  problematikou letiska v roku 2016, o poskytovaní informácií SP pre verejnosť, o vydávaní mestského periodika Radnica Informuje, besede so študentmi na tému holokaust, či o téme  prázdnych chátrajúcich budov  v Piešťanoch a aktivite SP pri riešení tohto problému.

Seniorský parlament tiež inicioval zavedenie rozsiahlejšieho projektu modernej  komunikácie mesta a občanov, avšak vedenie mestského úradu sa ním výraznejšie nezaoberalo. Člen seniorského parlamentu predložil v tomto roku návrh projektu participatívneho rozpočtu “ Úprava parkoviska Brezová“, ktorý Mesto Piešťany v týchto dňoch prostredníctvom dodávateľa dokončuje. Seniori sa v uplynulom období opakovane zúčastňovali brigád v letnom kine a pri úprave zelene v meste. Seniorský parlament odporúčal vedeniu mesta uverejniť v periodiku Radnica informuje  zoznam dlhodobých  neplatičov mestských daní, riešiť primátorovi  predložený návrh na vypracovanie systému spolupráce mesta s podnikateľmi, ale i komplexné prehodnotenie všetkých nájomných zmlúv, ktoré má mesto uzatvorené s cieľom zrušiť, alebo prepracovať tie, ktoré sú pre mesto nevýhodné. Podľa vedenia SP v tomto chýba spätná väzba od vedenia mesta a veci nie sú riešené.  Jednou z aktivít SP sú aj prednášky predsedu Š. Škuleca v Aksene, ktoré sa streli s pozitívnou odozvou.

Pre rok 2018 si dali členovia SP za cieľ rozbehnúť projekty „Využitie dažďovej vody v Piešťanoch” a „Výťahy pre bytové domy“. Projekt „Výťahy“ bude bezplatná konzultácia pre zástupcov vlastníkov bytov v domoch v Piešťanoch, ktoré majú výťahy za dobou životnosti. Konzultácie budú prebiehať na základe už uskutočnených projektov, na ktorých členovia SP participovali.

Text a foto: Tlačová správa/Seniorský parlament

X