Blog Mariána I. Fabiana: Vďaka za rozlietanie, ale musíme ísť ďalej

Po prvej sezóne lietania, ktorou letisko vystrčilo ruku z hrobu, je treba povedať dve veci: Vďaka za chartrové lety, vďaka všetkým, ktorí sa o to zaslúžili, vďaka všetkým za úsilie a odvahu pustiť sa po tejto už skoro zabudnutej ceste.

ALE: Letisko znamená VIAC ako lietanie na dovolenku. Je jedným z dôležitých nástrojov, o ktoré mesto a región takmer prišli, úpadok letiska bol (je!) len súčasťou celkového úpadku mesta.To VIAC nie je len v rukách letiska, ale aj samosprávy mesta, rozhodujúcich podnikov mesta, dobrovoľníkov. Treba obnoviť ten odvážny duch winterovských čias a vykonať množstvo spoločných aktivít z tohto ducha plynúce.

Prečo?

Dôvody sú veľmi jednoduché a bolestivé: Mesto Piešťany je vo vážnej situácii a letisko je jedna z dôležitých výhod, nástroj ktorý nutne potrebujeme uplatniť pri liečbe nasledovných neduhov:

1. Piešťany vymierajú a Piešťanci odchádzajú. To ukazuje Štatistická ročenka regiónov Slovenska (zdroj: Štat. Úrad SR, tab. T 23.4,). Každoročne klesá počet obyvateľov asi o 100, Piešťanom chýbajú deti a viac ľudí sa odsťahuje, ako prisťahuje. Z prehľadu miest, kde ľudí pribúda si urobíte jednoduchý záver: ľudia sa sťahujú za prácou. Ako sa hovorí: volia nohami, idú tam, kde môžu vyžiť a Piešťany to nie sú. Inak je zaujímavé – sú kúpeľné mestá ako Rajecké Teplice a Bojnice, kde počet obyvateľov rastie, v Trenčianskych Tepliciach a v Piešťanoch klesá.

2. Podľa prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť Market Locator SK koncom novembra 2018 zisťovaním pohybu SIM kariet, denne do Bratislavy cestovalo 4500 ľudí, do Trnavy cca 700, do Vrbového a okolia tiež skoro 700. Čiastočne sú v tom aj študenti, ale ide hlavne o cestu za prácou. V Piešťanoch s výnimkou práce v zariadeniach cestovného ruchu, obchodu a služieb nie je práca. (Zdroj Ponuka práce v Piešťanoch na AB Piešťany, www.profesia, www.kariera, www.indexnoslus)

3. Iná tabuľka Štatistickej ročenky regiónov (tabuľka T 23-10 Dokončené byty v mestách) uvádza:  Do roku 2010 bolo v Piešťanoch ročne postavených viac bytov ako v celoslovenskom priemere. Odvtedy je ročný počet postavených bytov na 1000 obyvateľov polovica z celoslovenského priemeru. Nie je práca, nie sú byty, nie sú ľudia, nie sú peniaze pre mesto. Ako v básničke Sama Chalupku Branko: „ a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo“ . Tak sme my na tom.

Piešťany si musia MUSIA nájsť novú „chlebovú postať“! Pravdepodobne nebudú východiskom žiadne výroby s energeticky alebo materiálovo náročnými vstupmi. Možno by nám pomohlo vytvoriť nejaké nové „Silicon Valley Piešťany“.  Alebo, alebo ….. vrátiť sa k tomu, v čom máme tradíciu, značku, aj keď teraz hodne hrdzavú, ale predsa len nescudziteľnú a po ruke. Po troch rokoch sa môžu začať opäť jagať staré zlaté Salluberimae Pistiniensis Thermae – kúpeľníctvo po novom, s novým marketingom. A samozrejme, s potrebou ďalších hostí, najlepšie z území, kde už Piešťany boli známe a boli úspešné.

Že tu máme dosť hostí, je len optický klam. Znova môžeme vytiahnuť Štatistickú ročenku, tab. T 18-5. Vybrané ukazovatele cestovného ruchu v okresoch, okres Piešťany. Počet prenocovaní stúpa, v r. 2017 dosiahol 721 tisíc, pri počte lôžok 5300. Na jedno lôžko pripadne 136 prenocovaní, takže čisté využitie lôžok je 38 %. Naša hlavná fabrika funguje na 38 percent.  Pre porovnanie – (nezohnal som iné údaje ako za 2.Q.2017) čisté obsadenie v Karlovarskom kraji je 63,1%, celá ČR v uvedenej dobe je 53,8%. (Zdroj: Web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, článok: Cestovní ruch: obsazenost ubytovacích zařízení je nejvyšší v Praze a v Karlovarském kraji ).

Takže: hľadajme – áno, my všetci, nielen kúpele. musí na tom spolupracovať mesto, Rezort, župa, Krajská organizácia CR, SACR, možno aj iné Piešťanom blízke kúpele – musíme nájsť, pritiahnuť  nových hostí.

A odkiaľ? No predsa z NDR, pardon, zo Saska, Brandenburska, Berlína,…:  už tu boli, musíme ich dostať znova do Piešťan. Šikovný marketink môže objaviť aj ďalšie príležitosti pre získanie hostí. Máme šancu to dosiahnuť bez leteckej dopravy? Neexistuje.

Takže letisko a najmä letisko Piešťany prispeje mestu a regiónu k dostatočnému počtu nových hostí. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je nutné letisko „rozlietať“.  Sú aj ďalšie, zostaňme pri jednom.

Teda: letisko je nutné na to, aby v Piešťanoch bolo viac a lepšie platenej práce, aby sem začali prichádzať ľudia, aby mesto a podnikatelia získali možnosti na obnovu a rozvoj.

Nuž, to je všetko. Tak, ako Seniorský parlament v roku 2017 úspešne inicioval a zorganizoval v  novembri 2017 aktivity na prerušenie procesu likvidácie letiska (Listy ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja a primátorovi Piešťan, zorganizovanie petície za záchranu letiska), budeme stáť pri letisku aj naďalej. Lebo chceme vidieť jagajúce sa Piešťany.

Z poverenia Seniorského parlamentu vypracoval Marián I. Fabian, podpredseda SP