Šansónový večer Evy Pavlíkovej

Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa na šansónovom koncerte v Dome umenia predstaví 28. februára za sprievodu svojej kapely. Zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a takisto muzikálové melódie.

Umeniu spievaného šansónu s jeho dôrazom na obsahovú zložku si Eva Pavlíková berie za svoje a napĺňa tak odkaz režiséra Jozefa Bednárika udržiavať tento hudobný žáner živý  a šíriť ho ďalej medzi ľudí.
Texty do slovenskej podoby prebásnili poprední slovenskí textári ako Monika Kozelová, Ján Štrasser, Nora Beňačková, Oľga Záblacká.

Hudobno-dramatické umenie tohto žánru Eva Pavlíková umelecky obohacuje o hereckú výpoveď a skúsenosť ženy, umelca, s neopakovateľným autentickým prevedením. Piesne ako Čerešne, Žiť za to stálo, List mame, Utešovanka, Bol si milý a iné si tak nájdu svojho poslucháča a naplnia naše srdcia nehou, pokorou a láskou.

Obsadenie: Eva Pavlíková – spev
Ľubomír Dolný – klavír
Viliam Majer –    akordeón
Jakub Valiček –  bicie
Tamas Belicza – basgitara

Dĺžka koncertu: 70 minút

Vstupné: 20,- €

Predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a na www.ticketportal.sk

(Reklamný článok)