Rozvoju cestovného ruchu plánuje Rezort Piešťany pomôcť dotáciami

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany aj tento rok rozhodne o pridelení príspevkov na rozvoj turizmu v regióne. Záujemcovia musia do konca tohto roka podať písomnú žiadosť. Výsledky budú zverejnené v polovici februára.

Už po tretíkrát sa Rezort Piešťany riadi pravidlom, že o pridelenie financií na projekty v oblasti cestovného ruchu treba písomne požiadať. „Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2021 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami,“ povedala Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany.

Poskytnuté prostriedky poslúžia na zveľaďovanie turizmu v piešťanskom regióne. Preto musia byť prihlásené projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie.

Zároveň platí, že základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o danom projekte a tiež požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia. Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale aj organizátori už existujúcich projektov.

K prideľovaniu finančných prostriedkov na základe žiadostí pristúpil Rezort Piešťany v roku 2019 pod novým vedením. „Aj týmto spôsobom sme sa snažili vniesť transparentnosť do prideľovania príspevkov OOCR Rezort Piešťany,“ uviedol Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

O aký objem finančných prostriedkov sa budú môcť záujemcovia uchádzať zatiaľ nie je jasné „Závisí to aj od poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy,“ upresnila Tatiana Nevolná. Aj tentoraz však podľa jej slov platí, že ak bude Rezort Piešťany cítiť potenciál, tak premyslí aj iné možnosti financovania projektov.

Už tradične bude prijaté žiadosti posudzovať sedemčlenná komisia, na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením rezortu Piešťany.

Podmienky podávania žiadostí nájdu uchádzači na web stránke Rezortu Piešťany, kde budú aj zverejnené výsledky, a to najneskôr 15. februára 2022.

Zdroj: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany

Ilustračné foto: Martin Palkovič/archív zpiešťan.sk