Covid-19: Žiak Základnej školy na Brezovej ulici mal pozitívny test

Jeden zo žiakov ZŠ na Brezovej ulici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, bol pozitívne testovaný na Covid-19. Informovala o tom radnica.

„V súvislosti s týmto potvrdeným prípadom ochorenia Covid-19 príslušná základná škola a Mesto Piešťany prijali na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia Covid-19 opatrenia vyplývajúce zo zápisnice  o epidemiologickom vyšetrovaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave,“ uvádza radnica na svojej web stránke.

Žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívne testovaným spolužiakom, zostanú v domácej izolácii do 24. septembra. Do tohto dátumu sa preruší aj výchovno-vzdelávací proces v danej triede.

Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacie procesu v celej škole budú zverejnené na web stránke školy: https://zsbrepy.edupage.org/

Mesto zároveň v súvislosti s vysokým nárastom ochorenia na COVID-19 v našej krajine žiada verejnosť o zodpovedné správanie, dodržiavanie predpísanej respiračnej etikety RUKY – ODSTUP – RÚŠKO, zvýšenú hygienu, vyhýbanie sa dlhodobému pobytu v  uzavretých priestoroch vo väčšej skupine osôb – ak to nie je nevyhnutné.

O ďalšom vývoji situácie a prípadných nových opatreniach radnica verejnosť informovať.

Zdroj: piestany.sk