Rómovia majú nového guvernéra, chce pomáhať sociálne slabým

Po smrti Antona Kudríka bol do funkcie rómskeho guvernéra pre Trnavský kraj menovaný jeho syn Anton Kudrík mladší (v strede). Na stretnutí s primátorom Milošom Tamajkom hovorili aj o možnostiach pomoci rómskej komunite.

Agendu zdedil nový guvernér po svojom otcovi. Chce sa zamerať na zlepšenie situácie sociálne slabých príslušníkov svojho etnika. Podporiť vzdelávanie detí, zlepšiť ich školskú dochádzku a ponúknuť im možnosť navštevovať rôzne krúžky. Anton Kudrík starší zomrel v decembri, guvernérom bol necelý rok.

„Ide nám hlavne o mládež, aby ovládali slovenský jazyk a riadne chodili do školy,“ povedal nový guvernér. Dodal, že on a jeho zástupcovia Marek Kudrík a Ladislav Kudrík (na dolnej snímke zľava) budú navštevovať rómske komunity v okolitých obciach a zisťovať akú pomoc potrebujú. Poskytnúť im ju chcú v spolupráci so samosprávnymi a štátnymi orgánmi.

Okrem toho chce guvernér zriadiť kanceláriu, ktorá poslúži na vypracovanie potrebných projektov alebo žiadostí o dotácie. „Mala by sa zlepšiť aj komunikácia. Chcem založiť rómske združenie a podieľať sa na rozhodnutiach mestského zastupiteľstva, ktoré sa týkajú Rómov,“ povedal Anton Kudrík mladší.
Ako guvernér bude riešiť aj problémy vo vnútri komunity, akým bola napríklad nedávna hádka o nevestu, ktorá prerástla do bitky.

Štatút guvernérov ustanovil rómsky kráľ Robert I., ktorého zvolili na celoslovenskom stretnutí vajdov v Dunajskej Strede. V regiónoch zastupujú kráľa guvernér, spolu ich je osem. Každý má kompetencie v inom kraji.

marek kudrik ladislav kudrik

Text: Martin Palkovič Foto: Eva Bereczová, Martin Palkovič