Riaditeľa Spojenej cirkevnej školy opäť nevybrali

V druhom výberovom konaní nezískal od členov rady školy dostatočný počet hlasov žiaden z kandidátov. Riaditeľa preto vyberie Arcibiskupský úrad Trnava.

banner mdd

O nástupcovi farára Mariána Ondrejku rozhodovala rada školy v utorok 26. mája už druhý raz. Úspešní kandidáti museli mať minimálne päťročnú pedagogickú prax, byť občiansky aj morálne bezúhonní a schopní vychovávať v kresťanskom duchu.

„Rada školy ani tentoraz nevybrala nového riaditeľa Spojenej cirkevnej školy v Piešťanoch. Zriaďovateľ bude následne v tejto otázke postupovať v zmysle zákonov Slovenskej republiky,“ informoval v stručnom stanovisku hovorca Arcibiskupského úradu Trnava Dušan Kolenčík.

Podľa platnej legislatívy, ak zriaďovateľovi nenavrhne rada školy kandidáta ani po dvoch výberových konaniach, vymenuje zriaďovateľ riaditeľa na základe zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Aj v tomto prípade prebehne výberové konanie, v komisii však už nemusia byť zastúpení členovia rady školy.

Tá vznikla iba pred pár mesiacmi po spojení ZŠ Márie Goretti a Gymnázia sv. Michala Archaniela. Škola sa od začiatku vyrovnáva s problémami – rodičia, pedagógovia a vedenie je rozdelené na niekoľko táborov.

Nezhody vyvrcholili odstúpením dočasného riaditeľa. Arcibiskup Ján Orosch však jeho abdikáciu neprijal a farár Marián Ondrejka povedie Cirkevnú spojenú školu až do nástupu nového riaditeľa.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič