Rezort Piešťany otvára okná do histórie. Pozrite sa, ako vyzerali dominanty mesta v minulosti

Osadením prvej info tabule spúšťa oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany projekt Okná do histórie. Jeho zámerom je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta informácie o dominantách a pamätihodnostiach mesta aj s pohľadom na ich niekdajší vzhľad.

Dnes už neexistujúce Františkove kúpele na Kúpeľnom ostrove ožijú oddnes pred očami každého, kto sa pristaví pri náučnej tabuli osadenej na mieste tohto zaniknutého kúpeľného domu. Dobová fotografia na skle poskytuje dávny pohľad na zaniknuté Františkove kúpele, ktoré stáli na začiatku Kúpeľného ostrova oproti dnešnému hotelu Thermia Palace.

Honosná budova Františkových kúpeľov bola pomenovaná podľa vtedajšieho panovníka Františka Jozefa I. a patrila k prvým veľkým stavebným aktivitám nájomcov kúpeľov Winterovcov na Kúpeľnom ostrove. Objekt bol slávnostne otvorený v júli 1898 ako moderný kúpeľný dom určený pre náročnú klientelu. Pri kolísaní hladiny Váhu však do bazénov prenikala spodná voda a termálnu vodu bolo potrebné dopravovať do objektu potrubím, čím dochádzalo k jej ochladeniu. Pre technické problémy sa budova koncom 20. rokov 20. storočia prestala využívať na liečebné účely a slúžila ako sklady a provizórne ubytovanie pre zamestnancov kúpeľov. V nasledujúcich desaťročiach bolo predstavených niekoľko zámerov využitia objektu, no ani jeden sa nerealizoval. V roku 1967 bola budova asanovaná.

„Okná do minulosti realizujeme v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera – odborným spolupracovníkom projektu, piešťanskými kúpeľmi, stavebným úradom a Krajským pamiatkovým úradom Trnava,“ informuje výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. „O mnohých úžasných miestach v Piešťanoch ľudia nikdy nepočuli, preto ich chceme postupne cez tento projekt znovu objavovať a približovať verejnosti. Historické okná poskytnú jedinečné pohľady na to, čo sa zmenilo, alebo dokonca z Piešťan úplne zmizlo. Nahratím QR kódu môžu návštevníci rozšíriť svoj zážitok aj o audiovizuálny rozmer.“

Po zaniknutých Františkových kúpeľoch sa ďalšie Okno do histórie otvorí v novom roku pri Starom kláštore, kde budú na info tabuli linkou dokreslené neexistujúce časti.

Text a foto: Tlačová správa – OOCR Rezort Piešťany