Rezort Piešťany dá na podujatia aj na turistickú infraštruktúru 123-tisíc eur

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany aj tento rok podporí projekty rozvoja cestovného ruchu v regióne. Výberová komisia vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume vyše 123- tisíc eur.

Už po tretíkrát sa prideľovanie financií riadilo pravidlom, že kto sa chce uchádzať o poskytnutie príspevku z Rezortu Piešťany, musí oň písomne požiadať. „Do stanoveného termínu ku koncu minulého roka sme prijali 51 žiadostí s návrhmi projektov,“ informovala Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany.

Rozhodovanie nebolo podľa jej slov jednoduché, pretože každý posudzovaný projekt by mal význam pre rozvoj cestovného ruchu. „Môžem povedať, že obyvatelia a návštevníci Piešťan sa v tomto roku môžu tešiť na naozaj pestrý program podujatí, či už pôjde o športové, kultúrne, rodinné, spoločenské alebo náučné aktivity. Samozrejme, za predpokladu, že epidemiologická situácia sa ustáli natoľko, aby mohli organizátori svoje plány realizovať,“ dodala T. Nevolná s tým, že žiadatelia môžu počítať aj s marketingovou podporou svojich projektov.

Na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením Rezortu Piešťany rozhodovala o rozdelení balíka sedemčlenná komisia, v ktorej boli zastúpení členovia Rezortu Piešťany za samosprávu, podnikateľské subjekty aj predstavitelia OOCR. Komisia rozhodla o prerozdelení 123 400 eur, čo je 40 percent z požadovanej sumy (vyše 308-tisíc eur). Príspevok získa tento rok 43 z 51 prihlásených projektov.

„Na svoje si tak tento rok v Piešťanoch príde každý, od detí až po seniorov. Je dôležité, aby cestovný ruch v našom meste a okolí, ako aj športový a kultúrny život, prinášal zážitky pre každého návštevníka Piešťan. Kúpeľné mesto má byť plné života, plné podujatí, pretože to je nielen základ pre úspešný rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre atmosféru kúpeľného mesta,“ povedal Peter Jančovič, primátor Piešťan.

Finančnú a marketingovú podporu dostanú tradičné, menej známe aj úplne nové podujatia. Z tých najznámejších to budú napríklad Piešťanské zlaté stuhy, 67. music festival Piešťany alebo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Návštevníci regiónu sa však môžu tešiť aj na Piešťany Street ART Festival, preteky v dlhom tiratlone Slovakman 226, Letné koncerty v La Musica, festival Jazzdivas, Krojovaný Anna bál a Dychfest.

Rezort Piešťany tento rok podporí aj údržbu turistických chodníkov a oddychových zón v meste a okolí.

K prideľovaniu finančných prostriedkov na základe žiadostí pristúpila oblastná organizácia cestovného ruchu v roku 2019. „Aj týmto spôsobom sme sa snažili vniesť transparentnosť do prideľovania príspevkov OOCR Rezort Piešťany,“ uviedol Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany a dodal: „Pri hodnotení projektov postupuje každý člen komisie nezávisle, pričom berie do úvahy kritériá ako miesto realizácie, predpokladaný počet návštevníkov, trvanie aktivity, vstupné aj históriu podujatia.“

Zdroj: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany

Ilustr. foto: Archív OOCR Rezort Piešťany