Zastupiteľstvo sa nekonalo, neprišlo dosť poslancov

Ani pol hodinu po avizovanom začiatku rokovania piešťanského mestského zastupiteľstva nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Tým, ktorí prišli, primátor oznámil, že ďalšie rokovanie zvolá pravdepodobne na 18. marca.

Zo 17 členov mestského zastupiteľstva bolo v stredu (10. marca) v sále prítomných iba 7. Aby mohlo rokovanie začať, muselo by ich byť aspoň 9. Podľa rokovacieho poriadku predsedajúci rokovanie ukončí, ak sa „nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva“.

„Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Budem vás informovať o zvolaní ďalšieho zastupiteľstva, pravdepodobne to bude na štvrtok budúceho týždňa,“ povedal prítomným primátor Peter Jančovič.

Problém s počtom prítomných poslancov malo piešťanské zastupiteľstvo aj v decembri, keď ich po niekoľkých hodinách nezostalo v sále dosť na to, aby mohli byť prerokované tie body programu, na ktorých schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých zvolených zástupcov občanov.

Prvé tohtoročné rokovanie piešťanských poslancov sa malo pôvodne uskutočniť 11. februára, ale preložili ho na 10. marca. Na programe bolo viacero dôležitých bodov. Medzi nimi napríklad zmeny mestského rozpočtu, ale aj nové všeobecne záväzné nariadenie o voľných pouličných aktivitách a návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre prevádzky, ktoré musia byť zatvorené kvôli pandemickej situácii.

Text a foto: Martin Palkovič