Reklamačnú opravu lávky pri Krajinskom moste posunuli na koniec októbra

Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude trvať uzatvorenie lávky súvisiace s výmenou jej pochôdznych dosiek. Tie sú po niekoľkých mesiacoch používania značne opotrebované. V rámci reklamácie ich vymenia v celej dĺžke.

Subdodávateľ firmy Lumiza, ktorá lávku pri Krajinskom moste rekonštruovala, uznal reklamáciu už začiatkom leta. Na základe nej mali byť vymenené dosky z kompozitného materiálu na pochôdznej časti v priebehu septembra.

„Reklamačná oprava pochôdznych dosiek na lávke sa v septembri realizovať nebude. Predbežne je naplánovaná na koniec októbra. Doba uzatvorenia zatiaľ nie je známa,“ odpovedal hovorca radnice Martin Ričány na otázku, kedy k výmena prebehne a ako dlho bude trvať.

Dodávateľ rekonštrukcie lávky by mal odstrániť vzniknuté vady demontážou existujúcich kompozitných dosiek a namontovať nové.

Podľa zmluvy, ktorú mesto a firma Lumiza uzavreli v lete minulého roka, je záručná doba 60 mesiacov a začína plynúť „odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.“ Ďalej je v nej uvedené, že nátery majú záruku 15 rokov.

Obe strany sa dohodli, že počas záručnej doby má radnica právo požadovať bezodplatné odstránenie prípadných nedostatkov.

Text a foto: Martin Palkovič