Radnica získala dotáciu pre kolkárov

Hráčom Mestského kolkárskeho klubu Piešťany pribudnú priestory na prezliekanie. Radnica v pondelok 13. júla obdržala oznámenie z Ministerstva financií Slovenskej republiky o schválení jej žiadosti.

Na účet mesta pribudne do dvoch týždňov suma 10-tisíc eur. Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov na výstavbu šatní pre hráčov Mestského kolkárskeho klubu Piešťany. Mesto je povinné podieľať sa na spolufinancovaní projektu najmenej vo výške 10 % z celkových nákladov.

Podľa informácií z referátu stratégie Mestského úradu ide o prvú etapu výstavby, ktorá by mala byť dokončená do konca roka. Radnica žiadala dotáciu na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností sumu 10 800 eur. Peniaze chce aj na druhú etapu výstavby šatní.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ