Púť na Jurka bude už túto nedeľu

Svätojurajská púť sa tento rok uskutoční v nedeľu 24. apríla. Svätú omšu so začiatkom o 10.00 h celebruje nitriansky biskup mons. Viliam Judák a svätú omšu bude vysielať aj RTVS.

Vznik Rotundy sv. Juraja v katastri obce Nitrianska Blatnica, je datovaný do prvej tretiny 9. storočia. Rotunda má svoju dvojičku v neďalekom Ducovom (Kostolec). Okolo obidvoch boli palisádové dvorce patriace miestnej vládnucej vrstve.

Od roku 1530 sa tu schádzajú tisíce pútnikov vždy po sviatku sv. Juraja (24. apríla). Tradícia pútí a vzťah ľudí k tejto nádhernej lokalite nebol prerušený ani bývalým režimom.

Do dnešným čias sa rotunda zachovala aj vďaka stavebným úpravám už v 11. až 13.storočí. Najväčším stavebným počinom bolo preklenutie ruín a akési znovuvztýčenie kostolíka v roku 1530.

V roku 1655 bola pristavená veža, pustovňa a stredoveká škola, ktorej najvýznamnejším známym žiakom bol rodák z Košickej Belej Ján Scitovský – neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál, prímas mnohonárodného Uhorska.

Zdroj: rotundajurko.sk