Obľúbená púť na Jurka sa uskutoční už túto nedeľu

Svätojurajská púť sa tento rok uskutoční v nedeľu 28. apríla. Fundačnú omšu so začiatkom o 10.00 h celebruje nitriansky biskup mons. Viliam Judák a bude ju vysielať aj RTVS.

Púť je spojená s podujatím Dni obce Nitrianska Blatnica, v rámci ktorého sa uskutoční aj slávnostné otvorenie Skautských dní a stavanie Mája. Podrobný program je zverejnený na web stránke obce.

Pútnici sa pri rotunde schádzajú od roku 1530, vždy po sviatku sv. Juraja. Táto tradícia nebola prerušená ani komunistickým režimom.

Vznik Rotundy sv. Juraja odborníci datujú až do obdobia Veľkej Moravy. Potvrdila to aj analýza omietok uhlíkovou metódou. Rozmery tejto pamiatky sú identické so zachovanými základmi rotundy na Kostolci.

Ešte začiatkom 70. rokov minulého storočia evidovali pamiatkári túto stavbu ako renesančnú kaplnku.

Pri inštalácii bleskozvodu v roku 1974 sa našli kostrové pozostatky a archeologický výskum naznačil, že rotunda vznikla začiatkom 11. storočia. Až pri reštaurátorskom výskume vedenom akademickým maliarom Jozefom Doricom došlo k zásadnému objavu pôvodného predrománskeho okna a maľovaného konsekračného kríža. Tieto nálezy taktiež dokazujú, že rotunda vnikla už v druhej polovici 9. storočia.

Text a foto: Martin Palkovič