Púť k Jurkovi – najstaršej rotunde na Slovensku

Svätojurajská púť sa tento rok uskutoční v nedeľu 29. apríla. Svätú omšu so začiatkom o 10.00 h celebruje vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek. Vzácna pamiatka – Rotunda sv. Juraja stojí neďaleko Piešťan, v katastri obce Nitrianska Blatnica.

Ešte začiatkom 70. rokov minulého storočia evidovali pamiatkári túto stavbu ako renesančnú kaplnku.

Pri inštalácii bleskozvodu v roku 1974 sa našli kostrové pozostatky a archeologický výskum naznačil, že rotunda vznikla začiatkom 11. storočia.

Až pri reštaurátorskom výskume vedenom akademickým maliarom Jozefom Doricom došlo k zásadnému objavu pôvodného predrománskeho okna a maľovaného konsekračného kríža.

Tieto nálezy, ako aj rozmery rotundy, ktoré sú identické so zachovanými základmi rotundy na Kostolci oprávňujú zaradiť vznik tejto pamiatky do obdobia Veľkej Moravy. Potvrdila to aj analýza omietok uhlíkovou metódou.

Od roku 1530 sa tu schádzajú tisíce pútnikov vždy po sviatku sv. Juraja (24. apríla). Tradícia pútí a vzťah ľudí k tejto nádhernej lokalite nebol prerušený ani bývalým režimom.

Zdroj: rotundajurko.sk, Tlačová správa MK SR Foto: Martin Palkovič