Privatizácia Bytového podniku? Situáciou sa bude zaoberať dozorná rada

Vynášanie dokumentov zo spoločnosti, ktorej vlastníkom je samospráva, vyvoláva množstvo otázok. Dnes sa k situácii mimoriadne stretnú členovia dozornej rady. Bytový podnik zrejme bude aj jednou z hlavných tém zajtrajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Dočasný konateľ Bytového podniku Piešťany (BPP) Pavol Vermeš (na snímke) musí vysvetliť, prečo z mestskej firmy odniesol k sebe domov kópie interných dokumentov. Na jeho zvláštne konanie upozornil Piešťanský týždeň. V súvislosti s tým sa vynorili podozrenia, že vedenie mesta chce BPP rozdeliť alebo sprivatizovať.

Proti predaju mestskej firmy sú viceprimátor aj všetci poslanci, ktorí tvoria jej dozornú radu. „Akékoľvek rozdelenie spoločnosti alebo jej privatizáciu rázne odmietam a som zásadne proti. Verím, že konateľ vnesie do vzniknutej situácie viac svetla,“ povedal poslanec Matúš Kromholc, ktorý sa stal členom dozornej rady koncom minulého roka, keď primátor Miloš Tamajka oznámil náhle a radikálne zmeny vo vedení BPP.

Dlhoročnú konateľku Evu Kollárikovú vtedy nahradil radničným právnikom Pavlom Vermešom. Odvolal aj predsedu dozornej rady Martina Cifru a to bez toho, aby ho vopred o svojom rozhodnutí informoval.

Väčšina zastupiteľstva s týmito zmenami nesúhlasila. Podozrenia, že takéto konanie vedie k privatizácii, museli primátor a konateľ vyvrátiť aj na februárovom zasadnutí mestskej rady.

Poslanci sa ich vtedy pýtali, kedy radnica vyhlási výberové konanie na post riaditeľa BPP a ako dlho bude Pavol Vermeš dočasným konateľom. Na druhú otázku im Miloš Tamajka neodpovedal a konkurz na post riaditeľa sľúbil v najbližších dňoch. Ubehli odvtedy dva týždne, výberové konanie doteraz vyhlásené nebolo.

Preto sme tieto otázky primátorovi položili ešte raz prostredníctvom jeho hovorkyne. Opätovne na ne neodpovedal. Mesto poslalo iba stanovisko k informáciám, s ktorými prišiel Piešťanský týždeň.

„Z Bytového podniku Piešťany neunikli žiadne dokumenty. Konateľ spoločnosti je oprávnený narábať s dokumentami a vyhotovovať si z nich záznamy a kópie,“ píše sa v stanovisku radnice.

Podľa advokáta Mariána Kropaja z informácií publikovaných v médiách nevyplýva, že by Pavol Vermeš svojim konaním porušil nejaké konkrétne právne predpisy. „Na druhej strane je podľa mňa povinný vyjadrovať sa k publikovaným skutočnostiam. Je to dočasne ustanovený nominant, ktorý nehospodári so svojim majetkom, ale s majetkom mesta.“

Marián Kropaj dodáva, že by malo byť zadokumentované, aké materiály konateľ z firmy vyniesol a prečo: „BPP má pravdepodobne vypracovaný nejaký bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. Ten sa musí dodržiavať.“

Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov zverejnil BPP na internete.

Vynášanie dokumentácie mimo sídla firmy nie je zákonom explicitne zakázané ani podľa advokáta Erika Juristu: „Táto činnosť však môže vyvolávať oprávnené pochybnosti, či boli dodržané všetky povinnosti konateľa stanovené zákonom, predovšetkým povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov.“

Činnosť Pavla Vermeša bude posudzovať Dozorná rada BPP. Podľa jej predsedu a viceprimátora Michala Hyneka musí konateľ podať vysvetlenie.

„Ak nebude uspokojivé, navrhnem opatrenia, ktoré by mali viesť k náprave,“ prisľúbil člen dozornej rady Peter Tremboš, ktorý je tiež proti prípadnej privatizácii.

S rozdelením alebo predajom BPP nesúhlasia ani predseda Michal Hynek a zostávajúci dvaja členovia Denis Kristek a Andrej Klapica, ktorý k tomu povedal: „Bytový podnik môžeme zatiaľ klasifikovať ako spoločnosť mesta Piešťany, ktorá si nie len zarobila na svoju prevádzku, teda bola finančne úplne samostatná, ale dokonca do mestského rozpočtu prispieva nemalou finančnou čiastkou. Preto v prípade hlasovania o jeho privatizácií alebo rozdelení, som zásadne proti.“

Text a foto: Martin Palkovič