Pripravujú výstavbu atletickej dráhy za 777-tisíc eur

Súčasťou piešťanského futbalového štadióna bude 400 metrov dlhý tartanový ovál. Jeho výstavba nezačne skôr ako koncom leta. Mesto aktuálne finišuje s prípravou súťaže na realizátora tohto projektu.

Piešťanskí atléti, ktorí dnes trénujú v mestskom parku alebo na Lide, by už čoskoro mali mať lepšie podmienky. Radnica pred dvoma rokmi získala dotáciu 250-tisíc eur od Slovenského atletického zväzu na rekonštrukciu atletickej dráhy na futbalovom štadióne.

Jej škvárový povrch nahradí tartan. Ovál bude mať šesť dráh. Súčasťou nového športoviska spĺňajúceho podmienky Medzinárodnej atletickej federácie bude aj osemdráhová rovinka a atletické sektory.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú 777-tisíc eur. Potrebná je preto aj finančná spoluúčasť samosprávy. V mestskom rozpočte schválenom zastupiteľstvom je na tento účel vyhradených 514-tisíc eur.

„V súčasnej dobe sme v štádiu príprav súťaže na realizátora stavby. Súťaž by mala byť zverejnená v priebehu týždňa. Súčasťou riešenia je aj nový zavlažovací systém futbalového ihriska,“ informoval Martin Ričány, hovorca Mestského úradu Piešťany.

Dodal, že pri rekonštrukcii atletickej dráhy je nutné počítať aj s obmedzeniami vo využívaní futbalového štadióna, preto prebiehajú rokovania so zástupcami PFK Piešťany o zabezpečení tréningového procesu: „Reálne termíny budú známe po ukončení súťaže a rokovaniach s víťazom. Predpokladáme, že realizácia začne najskôr v auguste tohto roka.“

Piešťany sa tiež uchádzajú o dotáciu na zveľadenie tréningového ihriska s umelou trávou pri futbalovom štadióne. Projekt PFK Piešťany rieši výmenu trávnatej plochy, doplnenie chodníkov okolo ihriska, vybavenie športoviska, vybudovanie tribúny s plastovými sedačkami pre 70 osôb a 10-miestnej striedačky. Po rekonštrukcii sa bude na jednej ploche nachádzať futbalové, rugbyové, nohejbalové ihrisko aj ihrisko na malý futbal.

Celkové predpokladané náklady sú vyše 215-tisíc eur. Mesto požaduje z Fondu na podporu športu príspevok vo výške takmer 108-tisíc eur. Rovnakou sumou sa plánuje na realizácii projektu podieľať samospráva.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Photo by Markus Spiske on Unsplash