Primátorovi chcú zvýšiť plat o 1000 eur mesačne

Po dvoch rokoch vo funkcii by mohol mať Miloš Tamajaka plat prevyšujúci 3 500 eur mesačne. Navrhuje to jeho prvý zástupca Michal Hynek, súhlasiť musia poslanci.

Návrh na zvýšenie platu primátora Miloša Tamajku je v programe decembrového rokovania mestského zastupiteľstva. Predkladateľ Michal Hynek to zdôvodňuje realizáciou investičných akcií a celkovým ušetrením nákladom voči plánovaným rozpočtovým položkám.

„Konkrétne sa jedná o investičné akcie opravy cestného zvršku na ul. A. Hlinku a ulici Sládkovičova, realizácia projektu Zberného dvora a celkové schválenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, vysoká angažovanosť a aktivita nad rámec svojich povinností ako akcionára v a. s. Letisko Piešťany,“ píše predkladateľ návrhu.

Súčasné vedenie radnice je v polovici funkčného obdobia. Napriek plánom, k realizácií významnejších investícií zatiaľ nepristúpilo. Oprava cesty na uliciach Andreja Hlinku a Sládkovičova môže byť začatá najskôr v budúcom roku. Realizovaný nebol ani projekt Zberný dvor. Mesto zatiaľ na jeho presťahovanie získalo dotáciu 1,47 mil. eur z eurofondov. Letisková spoločnosť ešte nie je zachránená, k jej likvidácii môže prísť už o pár mesiacov.

Základný plat primátora je vypočítaný z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov (883 eur x 2,89 = 2 552 eur). Túto sumu môže zastupiteľstvo podľa zákona navýšiť až o 70%. V prípade Miloša Tamajku poslanci takúto možnosť doteraz nevyužili. Dostával preto najnižšiu možnú sumu.

Michal Hynek navrhuj zvýšenie o 40%, čo predstavuje 1 020 eur. V takom prípade by mal Miloš Tamajka približne rovnaký plat ako jeho predchodca Remo Cicutto na konci svojho posledného volebného obdobia (v roku 2014).

S návrhom na zvýšenie platu musí súhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Ešte v októbri 2015 vyslovilo zastupiteľstvo primátorovi aj jeho zástupcovi nedôveru na návrh poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany (SPP). Napätie medzi väčšinou poslancov a Milošom Tamajkom sa znížilo, keď sa v apríli 2016 stal jeho druhým zástupcom šéf SPP Tomáš Hudovič.

Text a foto: Martin Palkovič