Primátor sa opäť vzoprel vôli poslancov, ide o Bytový podnik

Miloš Tamajka nepodpísal uznesenia mestského zastupiteľstva, prostredníctvom ktorých chceli poslanci obmedziť jeho kompetencie v Bytovom podniku Piešťany. V piatok o tom bude informovať členov mestskej rady. Na prelomenie jeho veta je nutné opätovné schválenie uznesení zastupiteľstvom.

Primátor Miloš Tamajka a šéf právneho oddelenia mestského úradu Pavol Vermeš sa domnievajú, že dve uznesenia z 28. februára, sú v rozpore so Obchodným zákonníkom.

Práve Pavol Vermeš je dočasným konateľom BPP. Poslanci chceli, aby mohol ako konateľ tejto spoločnosti podpisovať zmluvy nad 50 tisíc eur iba po ich schválení zastupiteľstvom.

Druhé uznesenie ukladalo mestskému úradu, aby jeho zamestnanci pripravili na najbližšie zasadnutie poslancov aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby najdôležitejšie rozhodnutia ohľadom majetku BPP schvaľovali a kontrolovali poslanci.

Ani s tým Tamajka a Vermeš nesúhlasia. Odvolávajú sa na nesúlad s Obchodným zákonníkom.

„Mestské zastupiteľstvo nie je orgánom, ktorému by zo zákona vyplývalo právo vykonávať kompetencie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a ani mariť výkon takých kompetencií oprávnenému štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka v predmetnej obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.,“ píšu primátor a šéf právneho oddelenia mestského úradu v dôvodovej správe.

Mestská rada nemá právomoc veto primátora prelomiť. Môže to spraviť iba mestské zastupiteľstvo. Bytový podnik Piešťany preto bude s veľkou pravdepodobnosťou hlavnou tému aj na marcovom zasadnutí piešťanských poslancov.

Text a foto: Martin Palkovič