05.05.2016 # 18:03 # 18:03

Primátor rušil pracovné miesta, teraz ich vytvára

Inzercia

Koncom augusta minulého roka vedenie mestského úradu obhajovalo zmenu organizačnej štruktúry šetrením finančných prostriedkov. Primátor vtedy zrušil 12 pracovných miest. Teraz štyri pribudnú. Organizačná štruktúra mestského úradu je výlučne v jeho kompetencii.

O zmenách dnes informovala radnica prostredníctvom tlačovej správy. Nová organizačná štruktúra je platná od 4. mája, prvý pohovor na novo vzniknuté pracovné miesto bude už v pondelok 9. mája.

Kancelária vedenia mesta je opäť rozčlenená na kanceláriu primátora a kanceláriu prednostu MsÚ. Tento model fungoval aj za predchádzajúceho vedenia, ale v auguste ho Miloš Tamajka zrušil.

Ďalšou novinkou je, že na oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta boli zriadené dve miesta referentov. Práve na tomto oddelení bolo v septembri 2015 niekoľko miest zrušených.

Samospráva bude už v pondelok ráno vyberať aj nového človeka, so zameraním na majetkové služby a verejné obstarávanie. Informáciu o výberovom konaní však zverejnila na internete len včera. Úspešný uchádzač musí mať päť rokov praxe v oblasti verejného obstarávania a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Štvrtá pracovná pozícia vznikla na oddelení finančných služieb, kde bolo tiež koncom augusta jedno podobné miesto zrušené.

Okrem toho koncom apríla na základe rozhodnutia poslancov a primátora Miloša Tamajku nastúpil na mestský úrad jeho druhý zástupca Tomáš Hudcovič. Niektorí členovia zastupiteľstva to kritizovali aj s poukázaním na vyššie mzdové náklady. Radnica zatiaľ o výške platu druhého viceprimátora neinformovala.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa MsÚ

X