Prezidentka udelila milosť otcovi troch detí z Piešťan

Piešťanec, ktorý je otcom troch detí, skončil vo väzení kvôli zanedbaniu povinnej výživy. Napriek tomu, že svoj dlh neskôr uhradil, v polovici augusta musel nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody. Prezidentka Zuzana Čaputová mu udelila podmienečnú milosť.

Za prečin zanedbania povinnej výživy bol Ľ. H. odsúdený na 12 mesiacov už v roku 2016. Svoje dlhy ešte predtým uhradil, nestihol však včas podať odpor voči rozsudku. V polovici augusta tohto roka preto musel nastúpiť na výkon trestu. O svojom príbehu napísal blog a venovali sa mu aj niektoré celoštátne médiá.

„Odsúdený  je živiteľom rodiny a otcom troch maloletých detí vo veku 3, 7 a 14 rokov. V období rokov 2014-2016 spôsobil dlh na výživnom približne vo výške 2450 eur. Prechádzal v tom čase zložitým životným obdobím, osobnou i profesijnou zmenou a nemal finančné prostriedky na plné uhradenie výživného. Po zlepšení finančnej situácie odsúdený uhradil celý svoj dlh na výživnom a o svoje deti sa riadne stará,“ uviedol dnes hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že žiadosť o milosť podporili aj matky detí.

Hovorca ďalej dodal, že prezidentka Zuzana Čaputová pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä tú skutočnosť, že Ľ. H. uhradil celý dlh na výživnom a ďalší výkon trestu odňatia slobody sa preto javí ako neúčelný.

„Predovšetkým v záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o tri maloleté deti, odpustila prezidentka SR odsúdenému nevykonaný zvyšok trestu odňatia slobody pod podmienkou, že odsúdený po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha trestný čin,“ uzavrel Martin Strižinec.

Text: Martin Palkovič Foto: Robert Fritz