Prekročenie hygienických noriem na ZŠ Holubyho nepotvrdili

Napriek dráždivému zápachu v triedach jedného z pavilónov Základnej školy na Holubyho ulici Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra konštatoval, že najvyššia prípustná hodnota pre organické látky nie je prekročená.

Meranie koncentrácie chemických látok v ovzduší jednotlivých tried nechala vypracovať radnica na základe iniciatívy rodičov. Ich deti sa sťažovali na nevoľnosť a bolesti hlavy. Škola preto na vyučovanie vyradila iné priestory.

„Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra vydá stanovisko, že je všetko v poriadku, rodičia už to nie sú ochotní akceptovať. Mesto preto bude musieť pristúpiť k riešeniu. To spočíva v odstránení všetkých podlahových krytín v predmetnom pavilóne, čo znamená nemalé finančné prostriedky,“ povedal ešte v decembri prednosta Mestského úradu Piešťany Eduard Strapatý. Výsledky meraní vtedy ešte neboli známe.

Pravdepodobným zdrojom zápachu je pôvodná podlahová krytina v kombinácii s materiálmi použitými pri rekonštrukcii budovy. Tá sa uskutočnila v roku 2010 a dodávateľom bola spoločnosť AGS spol. s.r.o. Prievidza.

Prednosta v decembri tiež informoval, že dodávateľ poskytol všetky certifikáty k použitým lepidlám i k PVC a tie vyhovujú platným normám.

Pre radnicu preto bude ťažké uplatniť si reklamáciu a finančné prostriedky na nápravu súčasného stavu bude musieť nájsť vo vlastnom rozpočte.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: MsÚ