Prednostka mestského úradu prišla o funkciu

Za odvolaním Dáši Rehákovej sú podľa dostupných informácií zistenia hlavného kontrolóra, ktoré však zatiaľ neboli zverejnené. Jej nástupca má byť vymenovaný v najbližších dňoch.

Kontrolór konštatoval porušenie zákona

„Primátor Miloš Tamajka dňa 26. októbra odvolal z funkcie prednostky Mestského úradu Piešťany Dášu Rehákovú. Odvolanie je účinné ku dňu 30. októbra 2015. Na základe dohody o skončení pracovného pomeru bude jej posledným pracovným dňom 31. október 2015,“ informovala radnica prostredníctvom svojej web stránky.

„K odvolaniu aj rozviazaniu pracovného pomeru došlo aj na základe zistení hlavného kontrolóra, ktorý vo svojej správe o výsledku kontroly konštatoval niekoľko veľmi vážnych pochybení a porušení zákona. Správa hlavného kontrolóra bude jedným z bodov programu najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva,“ píše sa ďalej v stručnej správe zverejnenej na piestany.sk.

Nový prednosta mestského úradu má byť vymenovaný v najbližších dňoch. Odchádzajúcu prednostku sme chceli požiadať o reakciu, ale zatiaľ nezdvíha telefón. V prípade získania jej stanoviska, ho ihneď uverejníme.

Rozpočet pripraviť nestihla

Dášu Rehákovú menoval primátor do funkcie prednostky mestského úradu 16. decembra 2014. Poslanci mu neskôr vyčítali, že to spravil bez výberového konania, ale zákon neporušil.

Po personálnych zmenách na mestskom úrade, ktoré začali platiť v septembri, bola Dáša Reháková poverená aj riadením oddelenia finančných služieb, ktoré je zodpovedné za prípravu mestského rozpočtu. Ten by mali poslanci schváliť ešte tento rok, ale na ich novembrové zasadnutie predložený nebude.

Dôveru poslancov nemala

V októbri vyslovilo mestské zastupiteľstvo nedôveru primátorovi, jeho zástupcovi a na návrh poslanca Jána Jánošíka aj prednostke. Vyčítal jej napríklad netransparentné prijímanie zamestnancov alebo neplnenie uznesení zastupiteľstva. „Neviem o nijakom netransparentnom prijímaní zamestnancov,“ reagovala vtedy prednostka a dodala: „Každým uznesením sa niekto zaoberá. Termínovanie má v právomoci primátor.“

Pred menovaním do funkcie prednostky mestského úradu pôsobila Dáša Reháková napríklad v regionálnom centre Rozvojovej organizácie OSN. V decembri 2006 ju zvolili za poslankyňu obecného zastupiteľstva v obci Banka, odkiaľ pochádza. Kandidovala s podporou strany Smer-SD.

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa MsÚ