Predajú amfiteáter? Radnica má záujemcu o chátrajúcu pamätihodnosť

Len cena pozemku podľa mestskej metodiky prevyšuje 330-tisíc eur. Pri rekonštrukcii by musel investor dodržať stavebné regulatívy.

Mestskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí rozhodnú o tom, ako nakladať s amfiteátrom v mestskom parku. Ide o stavbu s funkcionalistickým výrazom dokončenú v roku 1959, ktorá na pôvodný účel neslúži už vyše 30 rokov.

V minulosti o ňu bolo už niekoľko záujemcov, teraz sa našiel ďalší. Na základe žiadosti Andrey Kolmačkovej predkladá radnica poslancom návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Piešťanská podnikateľka totiž požiadala o odkúpenie amfiteátra na účel revitalizovania objektu, vybudovania obchodných priestorov a priestorov poskytujúcich pohostinskú činnosť, usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

Mesto pred rokmi vyhlásilo súťaž na prenájom, tá však nebola úspešná. Na základe znaleckého posudku bolo totiž nájomné stanovené na 11 900 eur za rok. Podľa platnej metodiky na prevod mestského majetku by mal kupujúci iba za pozemok, na ktorom amfiteáter stojí, zaplatiť vyše 330-tisíc eur.

Okrem toho prípadnú prestavbu reguluje rozhodnutie Krajského stavebného úradu Trnava. Pôvodná hmota amfiteátra musí byť v maximálnej možnej miere zachovaná, objekt má mať pôvodný funkcionalistický výraz a má zostať prepojený s mestským parkom.

Amfiteáter v roku 1986 - ukončenie činnosti. Foto Milan Kupka

Amfiteáter v roku 1986 – ukončenie činnosti. Foto Milan Kupka

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťany – History Milan Kupka (1.), Viktor Vrábel (2.)