Pred nemocnicou pribudli miesta pre invalidov

Za státie na väčšine parkovacích miest pred piešťanskou nemocnicou vodiči platiť nemusia, ak prepravujú zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo prišli s pacientom a na mieste vyhradenom na tento účel nechajú vozidlo iba 15 minút.

Od 1. mája je parkovanie medzi Nemocnicou Alexandra Wintera a bývalým hotelom Slovan spoplatnené. Každý deň od 7.00 do 19.00 h tam stojí jedna hodina parkovania 2 eurá. Cena je rovnaká ako v iných dopravne exponovaných lokalitách – pred hotelom Eden a na Rázusovej ulici. Parkovací preukaz vydaný mestom nie je možné využiť.

Začiatkom týždňa pri nemocnici pribudlo osem nových miest vyhradených pre zdravotne ťažko postihnutých. Spolu ich je tam teraz jedenásť a prvých 15 minút netreba platiť ani za šesť miest určených pre vozidlá privážajúce pacientov do nemocnice. Napriek zmenám zavedeným 1. mája je teda väčšia časť miest pred nemocnicou bezplatná.

Platiť treba pri Vile Alexander aj pri hoteli Slovan, kde radnica nechala namaľovať šesť pozdĺžnych parkovacích miest. Dovtedy tam fungovalo kolmé státie, kvôli ktorému bol často blokovaný celý chodník.

V celej zóne plateného parkovania sú od poplatku oslobodené vozidlá označené symbolom 01 prepravujúce zdravotne ťažko postihnuté osoby.

Text a foto: Martin Palkovič