Na Krajinskom moste znížia rýchlosť, ak to odsúhlasí polícia

Dočasné dopravné značenie by malo vodičov upozorňovať na zvýšený pohyb cyklistov a k ich bezpečnosti môže prispieť aj zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h.

Po uzatvorení lávky pri Krajinskom moste využívajú cyklisti čoraz častejšie vozovku, ktorej šírka vodičom neumožňuje bezpečne ich predbiehať. V otvorenom liste adresovanom župe a mestu na to upozornili iniciatíva Piešťanský okruh a občianske združenie Cyklokoalícia. Trnavský samosprávny kraj deklaroval záujem situáciu riešiť.

„Aktuálne sme sa obrátili na Okresný dopravný inšpektorát Trnava o poskytnutie stanoviska k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h. Až na základe súhlasu polície, bude možné upraviť povolenú rýchlosť a dopravné značenie,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V prípade kladného stanoviska inšpektorátu bude na Krajinskom moste dopravné značenie zvyšujúce bezpečnosť cyklistov až do otvorenia lávky, ktorej oprava je v kompetencii piešťanskej radnice. Tá aktuálne prostredníctvom verejného obstarávania hľadá zhotoviteľa.

Ľuďom, ktorí po otvorení Drahovskej hate častejšie prechádzajú cez cestu za Krajinským mostom chýba na strane obce Banka priechod pre chodcov. Ten zmizol po minuloročnej rekonštrukciu tohto úseku. Počas dopravnej špičky je preto problém dostať sa bezpečne na druhú stranu.

„Pôvodný náter priechodu pre chodcov bol z dôvodu realizácie stavby – novej povrchovej vrstvy vozovky  v danom úseku odstránený. Momentálne je však na mieste umiestnené zvislé dopravné značenie. Trnavská župa bude od zhotoviteľa žiadať, aby práce na vodorovnom značení boli realizované bezodkladne, a to vzhľadom na skutočnosť, že ide o komplikovaný úsek,“ prisľúbil J. Viskupič.

PRVÝ KROK K BEZPEČNEJŠIEMU KRAJINSKÉMU MOSTU 🚲Na základe nášho otvoreného listu, ktorý upozorňoval na nepríjemnú…

Uverejnil používateľ Piešťanský okruh Štvrtok 7. mája 2020

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťanský okruh