Pozrite sa, ktoré piešťanské školy sú najlepšie

Inštitút INEKO zverejnil nový rebríček najlepších slovenských škôl. Zostavil ho podľa výsledkov žiakov. Autori však upozorňujú, že rebríček nemusí odrážať celkovú kvalitu, pretože nie je zohľadnený vplyv mimoškolských faktorov (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí).

Najlepšími piešťanskými školami vo svojich kategóriách sú Základná škola na Brezovej ulici, Hotelová akadémia Ľ. Wintera a Gymnázium P. de Coubertina. Všetky tieto školy skončili v rámci Trnavského kraja na druhých miestach, hneď za školami z krajského mesta. Medzi desať najlepších na Slovensku sa nedostala žiada z nich.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy doteraz rebríček zostavoval na základe testovania deviatakov a výsledkov z maturitných skúšok. Pri základných školách zohľadňoval aj mimoriadne výsledky a pri stredných nezamestnanosť absolventov.

Tentoraz k sledovaným kritériám pridal aj výsledky z Testovania 5 (ZŠ) a o pridanej hodnote (SŠ). „Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za 4 roky (počas štúdia na SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu,“ vysvetľujú autori rebríčka v blogu na sme.sk.

Pripomínajú však, že hodnotenie výsledkov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí).

Zadaním hesla Piešťany do tabuľky najlepších škôl podľa jednotlivých krajov, získate aj informácie o umiestnení niektorých ďalších škôl z nášho okresu. (zdroj: hnonline.sk)

Text: Martin Palkovič Zdroj: sme.sk, hnonline.sk