Pozor na požiare, pri Dubovej horel breh

Vysoké teploty vzduchu a sucho sú ideálnymi podmienkami pre vznik požiarov. Jeden vznikol aj dnes popoludní pri potoku Dubová. Hasiči si s ním rýchlo poradili, ľudia by však mali byť opatrní.

Na území piešťanského okresu aj takmer na celom Slovensku je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Preto je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či spaľovať horľavé látky.

Bez dozoru by nemal zostať ani zapálený gril na záhrade, či pri dome. Pri manipulácii s horľavými kvapalinami treba dávať väčší pozor, pretože dochádza k odparovaniu kvapaliny do okolia a tým rastie riziko vznietenia alebo výbuchu. Taktiež je nebezpečné nechávať v automobile zapaľovač, mobilný telefón, notebook, tablet.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí od 7. júla až do odvolania.

Text a foto: Martin Palkovič