Požičovňu segway musí schváliť komisia

Zámerom piešťanského podnikateľa prenajímať v centre dopravné prostriedky segway sa bude zaoberať komisia mestského zastupiteľstva pre bezpečnosť a verejný poriadok.

Tento mestský dopravný prostriedok je čoraz populárnejší aj na Slovensku. Jeho obľubu u zahraničných turistov chce využiť Marko Roška, ktorý prišiel so zámerom postavenia stánku na prenajímanie týchto dopravných prostriedkov. Podľa materiálu, ktorý prerokuje komisia, bude stánok umiestnený pri hoteli Slovan.

Segway je samovyvažovacie vozidlo pohanené elektromotorom. Jeho vodiči musia v rôznych európskych krajinách dodržiavať odlišné predpisy. Rakúsko zakazuje jazdu po chodníkoch, vo Veľkej Británii sú zakázané úplne, ale vo Francúzsku platia pre ich vodičov rovnaké pravidlá ako pre chodcov.

U nás vstúpila legislatíva upravujúca tento dopravný prostriedok do platnosti iba v tomto roku. Na segway je povolené jazdiť len jednotlivo za sebou. Na chodníku nesmie toto vozidlo prekročiť rýchlosť chôdze a obmedzovať chodcov.

Text: Martin Palkovič Photo credit: howardignatius via VisualHunt / CC BY-NC-ND