27.11.2015 # 13:17 # 13:17

Pôžičky pre prednostku podpisoval primátor

Inzercia

Miloš Tamajka odvolal Dášu Rehákovú kvôli zálohám, ktoré si brala z pokladne. Príslušné doklady síce sám podpisoval, ale na využitie finančných prostriedkov sa podľa vlastných slov nepýtal.

Výsledkami kontroly, na základe ktorej musela z funkcie odísť prednostka mestského úradu, boli jednou z hlavných tém včerajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci sa nimi zaoberali vyše dve hodiny. Po diskusii požiadali kontrolóra Petra Konečného, aby prešetril aj ďalšie nakladanie s mestskými peniazmi.

Na príslušných dokladoch k zálohám, ktoré si od marca brala Dáša Reháková z pokladne, sú podľa poslanca Tomáša Hudcoviča podpisy primátora. Kontrolór Peter Konečný hovorí, že osoba, ktorá podpisuje zálohu, by mala vedieť, na čo bude použitá.

Primátor to však podľa vlastných slov neskúmal. „Pokiaľ si prednostka dala žiadosť o zálohu pre svoju kanceláriu, nevidel som dôvod, prečo to nepodpísať.“

Poslankyňa Iveta Babičová na to reagovala, že v podstate išlo o bezúročné pôžičky a primátor podpisoval bianco šek.

Zálohy by mali byť vydávané na konkrétny účel a podľa toho aj vyúčtované. Prednostka však vždy celú sumu do pokladne vrátila a v zápätí si zobrala ďalšie peniaze. Išlo pritom o vyššiu sumu ako predtým. V závere svojho pôsobenie na mestskom úrade vrátila 1 100 eur, Miloš Tamajka tvrdí, že jej na to musel požičať.

Poslancov tiež zaujímalo, kto inicioval kontrolu, ktorej výsledky boli dôvodom na odvolanie prednostky. Kontrolór Peter Konečný povedal, že konal na ústny príkaz primátora. Dodal, že podobné zálohy ako bývalá prednostka si nikto iný nebral. Viceprimátor Michal Hynek, ktorého Reháková spomenula v rozhovore pre Piešťanský týždeň, podľa kontrolóra dostával zálohy na výplatu, na ktoré má ako zamestnanec nárok.

„Razantne odmietam obvinenia, ktoré na moju osobu zazneli. Ja som si nikdy žiadnu zálohu na služby alebo tovary nebral,“ povedal viceprimátor a dodal: „To, že som si vybral zálohu z výplaty je štandardná vec a mám na to podľa zákona nárok.“

Napriek tomu poslanci Petra Konečného požiadali, aby sa pozrel aj na ďalšie nakladanie s peniazmi na mestskom úrade. Remo Cicutto podľa vlastných slov zváži poverenie kontrolóra, aby napísal podania na Najvyšší kontrolný úrad.

Text a foto: Martin Palkovič

X