Pozemok na plaváreň chcú za euro, Sĺňavu treba udržať aspoň dva roky

Radnica dostala žiadosť na odkúpenie pozemku pri futbalovom štadióne za symbolickú sumu. Poslanci musia rozhodnúť aj o podpore pre občianske združenie, ktoré chce prevádzkovať bazén v hoteli Sĺňava.

Jediný krytý bazén zatiaľ zostáva otvorený

Ten majú športovci podľa Pavla Škodného k dispozícii do konca februára a to na základe gentlemanskej dohody s prevádzkovateľom hotela. „Všetky rokovania sú však limitované financiami, ktoré musí odsúhlasiť zastupiteľstvo. Čo sa týka prevádzkovania – žiadateľ o dotáciu financií je novo založené OZ Bazén Piešťany, ktoré má záujem prevádzkovať krytú plaváreň,“ dodal zástupca tohto občianskeho združenia.

Súhlas s finančnou pomocou zo strany samosprávy očakávajú plavci v najbližších týždňoch. „Podľa informácií, ktoré máme k dnešnému dňu bude asi nevyhnutné udržať krytú plaváreň v prevádzke aspoň dva roky, takže dúfame, že budeme mať k tomu plnú podporu od poslancov,“ pokračoval Pavol Škodný.

Dočkajú sa plavci nového bazéna?

Za ten čas by mohla stáť nová krytá plaváreň, ktorú chce pri futbalovom štadióne postaviť spoločnosť bazenprojekt s. r. o. Od radnice žiada pozemok za 1 euro. Na základe zmluvy by malo Mesto Piešťany po 15 rokoch od kolaudácie právo stavbu prevziať a ďalej prevádzkovať.

Definitívna podoba tejto plavárne zatiaľ nie je známa. Keď zástupca investora Oskar Gaál v polovici novembra poslancov o tomto projekte informoval, hovoril o päť dráhovom a 25 m dlhom krytom plaveckom bazéne v hodnote približne 2,5 mil. eur.

Rozhodnutie je na zastupiteľstve

V hre je stále aj dočasné prekrytie vonkajšieho bazéna na kúpalisku Eva. Poslanec Tomáš Hudcovič, ktorý s týmto nápadom prišiel, má neoficiálny súhlas pamiatkárov. Podľa jeho slov by išlo o dočasné riešenie.

„Preto si musíme spočítať prevádzkové možnosti v hoteli Sĺňava a porovnať ich s tým, koľko finančných prostriedkov treba investovať do tohto riešenia. Navrhneme, aby sa táto rozpočtová položka volala všeobecnejšie – Plaváreň Piešťany a definitívne rozhodnutie padne až potom, keď budeme mať všetky fakty,“ povedal šéf najsilnejšieho poslaneckého klubu.

V návrhu mestského rozpočtu je podľa jeho slov na prevádzku krytého bazéna vyhradených 35-tisíc eur. Náklady za mesiace marec, apríl a máj sú asi 15-tisíc eur a zbytok bude použitý podľa výsledkov rokovaní s vlastníkom hotela a s budúcim nájomcom. Ním by sa mala stať spoločnosť Adeli Medical Center.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič