Potrebujete kompost? Príďte si zobrať, je zadarmo

Pol roka od otvorenia prevádzky kompostárne je pre obyvateľov Piešťan k dispozícii organické hnojivo, výsledný produkt spracovania biologického odpadu. Informovala o tom radnica.

„Kompost si obyvatelia mesta môžu bezplatne odobrať v kompostárni v priestoroch Zberného dvora na Žilinskej ceste 122. Občania si kompost budú môcť naberať svojpomocne do vlastných nádob alebo vriec. Veríme, že občania si odoberú len také množstvo kompostu, ktoré reálne aj využijú,“ uvádza na svojej web stránke mesto Piešťany.

O dostupnosti kompostu na prevádzke sa môžu záujemcovia informovať na tel. čísle: 0902 211 418. Mesto Piešťany disponuje vlastnou kompostárňou od novembra 2020.

Kompost je ideálnym hnojivom pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy organické látky a živiny, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné pestovanie rastlín. Rýchlosť vzniku kompostu je závislá od zvolenej technológie kompostovania, použitých surovín a dodržiavania základných podmienok kompostovania. V praxi je možné vyrobiť kompost v rozmedzí od 3 mesiacov do 2 rokov od jeho založenia. Kompost má široké uplatnenie v každej záhrade, ale aj domácnosti. Môžeme ho použiť pri rekultivácii plôch okolo domu, zúrodňovaní pôdy na záhrade, zakladaní a pestovaní trávnikov, pestovaní takmer všetkých plodín, výmene zeminy v kvetináčoch a skleníkoch. Ocenia ho ovocné aj okrasné stromy, kríky, kvety a poľnohospodárske plodiny.

Zdroj: piestany.sk Foto: Martin Ričány