05.04.2016 # 09:46 # 09:46

Poslanecká kancelária je otvorená aj v apríli

Občania sa môžu s poslancami stretnúť v malej zasadačke na druhom poschodí mestského úradu.

V stretu 6. apríla im tam od 15.00 do 16.00 h budú k dispozícii Juraj Brna a Peter Tremboš. V utorok 12 apríla (14.30 – 15.30 h) to bude Andrej Klapica a v stredu 13. apríla (15.00 – 16.00 h) viceprimátor Michal Hynek.

Ľudia sa na svojich volených zástupcov môžu obrátiť aj prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na web stránke mesta. E-mailové adresy na jednotlivých poslancov majú tvar meno.priezvisko@piestany.sk.
V stretnutiach s obyvateľmi mesta pokračuje aj primátor Miloš Tamajka – najbližšie v piatok 15. apríla od 10.00 do 13.00 h v priestoroch Klientského centra Mestského úradu Piešťany, kam je bezbariérový prístup.

Zdroj: piestany.sk

X