Poslanec a zamestnanec mestskej organizácie zároveň? Zákon to nezakazuje

Poslanci Martin Valo a Eliška Gocká nebudú nasledovať príklad Evy Wernerovej a mandátov sa nevzdajú. Obaja sú zamestnancami mestských organizácií, do zastupiteľstva ich ľudia zvolili opakovane.

„Mám možnosť pracovať na pozícii, ktorá sa vytvára na Službách mesta Piešťany,“ povedala na februárovom zastupiteľstve Eva Wernerová a dodala, že odovzdá mandát poslanca. Podľa jej názoru by totiž išlo o konflikt záujmov, pretože členovia mestského zastupiteľstva rozhodujú o rozpočtoch mestských organizácií a mali by ich aj kontrolovať.

Napriek tomu im zákon pre takéto organizácie pracovať nezakazuje. Legislatíva hovorí, že funkcia poslanca nie je zlúčiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, prokurátora a štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie obce.

Zloženie mandátu dáva ostatným za príklad kolega Evy Wernerovej z klubu Spoločne pre Piešťany Jozef Malík. „O to viac stojí za povšimnutie a obdiv jej rozhodnutie vzdať sa poslaneckého mandátu, pretože vidí etickú nezlúčiteľnosť v pôsobení súbežne na pozícii pre mestskú organizáciu s poslaneckou funkciou. Nedokonalosť zákona takéto pôsobenie totiž ešte stále umožňuje,“ píše v článku s názvom Evka ďakujeme.

„Kladiem si už dlho otázku, na ktorú nepoznám odpoveď: Do akej miery je pán Malík odborne zdatný na to, aby označil možnosť danú zamestnancom príspevkových a rozpočtových organizácií mesta byť poslancom zastupiteľstva, za nedokonalosť zákona,“ reaguje Eliška Gocká a dodáva: „Tiež by som rada vedela, čo je neetické na tom, keď zamestnanec niektorej mestskej organizácie, ktorý je zároveň aj poslancom, presadzuje zlepšenia pre prospech všetkých občanov v oblasti, v ktorej je odborníkom, alebo na základe požiadaviek svojich voličov.“

Tých zároveň ubezpečila, že bude aj naďalej „presadzovať ako poslankyňa oprávnené požiadavky našich občanov.“

„Áno, ide o etiku, ktorá tu bola vždy. Súhlasím s pani Wernerovou. Avšak skladal som sľub poslanca trikrát. Hovorí sa v ňom o dodržiavaní Ústavy Slovenskej republiky a jej zákonov… Stále platí zákon č. 369 z roku 1990, že zamestnanci samosprávy môžu byť poslancami (s výnimkou zamestnancov v pracovnom pomere s mestským úradom). Som len zamestnanec organizácie, ktorej zriaďovateľom je mesto.  V minulosti hlasovali o rozpočte šiesti poslanci – zamestnanci samosprávy, teraz sme dvaja poslanci – zamestnanci organizácii zriadených mestom,“ reagoval Martin Valo.

Celé stanoviská Elišky Gockej a Martina Vala nájdete na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič