Poslanci úver na lampy schválili, ale kritizovali prácu úradu

Napriek tomu, že zastupiteľstvo malo na programe jediný vážny bod, jeho rokovanie opäť trvalo niekoľko hodín. Poslanci nakoniec súhlasili s tým, aby si samospráva zobrala úver na financovanie výmeny časti verejného osvetlenia. Poukázali však na viaceré nedostatky.

„Prečo si musíme brať preklenovací úver?“ pýtali sa na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci primátora a nového prednostu. Odpoveď nedostali.

Chýbali im aj informácie o stave čerpania mestského rozpočtu, kritizovali slabo spracovanú dôvodovú správu. „Na základe jedenástich riadkov sa mám ako volený zástupca rozhodnúť, či si bude brať mesto úver. To je pre mňa neprístupné,“ povedal poslanec Peter Jančovič.

Mesto v októbri získalo dotáciu na výmenu 450 svetelných bodov, ktorú musí zrealizovať a vyúčtovať do konca roka. Až potom štát pošle na jeho účet finančné prostriedky vo výške takmer 200-tisíc eur. Poslanci však nevedeli, prečo si samospráva musí brať úver a nemôže realizáciu financovať z vlastných zdrojov.

„Rozpočtové pravidlá hovoria, že po 31. auguste nie je možné zvyšovať schodok,“ odpovedal na túto otázku bývalý primátor Remo Cicutto. Dodal, že na mestskom úrade sa dejú nesystémové kroky, keďže po januári tohto roka odišli zamestnanci, ktorí by vedeli argumentovať.

Po jeho slovách poslanci schválili prijatie úveru na projekt Obnova verejného osvetlenia v mesta Piešťany. Dnes by mal primátor na ministerstve hospodárstva podpísať zmluvu a realizácia by podľa jeho slov mohla začať už tento týždeň.

Reálne je na výmenu 450 svetelných bodov v rôznych častiach Piešťan čas iba do polovice decembra. Potom treba projekt vyúčtovať. V prípade meškania samospráve hrozí, že peniaze na tento projekt od štátu nedostane.

Text a foto: Martin Palkovič