01.07.2016 # 08:00 # 08:00

Poslanci mali výhrady k záverečnému účtu, môže to ohroziť eurofondy

Inzercia

Podľa väčšiny poslancov nakladalo vedenie mesta s finančnými prostriedkami neefektívne. Vo vyhodnotení plnenia mestského rozpočtu za rok 2015 našli množstvo nedostatkov a prijali ho s výhradami. Môže to uškodiť pri žiadostiach o dotácie z Európskej únie.

Poslanec a bývalý primátor Remo Cicutto v stredu upozornil na prečerpávanie niektorých položiek a nedodržiavanie platnej legislatívy o finančnej kontrole. Napríklad transfer pre Služby mesta Piešťany bol podľa jeho slov prekročený o 257 %, čo nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Pripomenul tiež nedostatočnú realizáciu investičných akcií. Z desiatky plánovaných nové vedenie mesta urobilo iba štyri.

Rozpočet na rok 2015 pripravovali úradníci pod jeho vedením a pred komunálnymi voľbami ho schválilo predchádzajúce mestské zastupiteľstvo.

Príčinou väčšiny chýb v plnení rozpočtu je podľa Cicutta prepustenie zamestnancov finančného oddelenia, ktorí mali s prípravou a plnením rozpočtu skúsenosti.

Navrhol, aby zastupiteľstvo prijalo záverečný účet s výhradami, aj keď to môže znamenať, že mesto stratí body pri posudzovaní žiadostí o eurofondy.

„Demagógie a zavádzania od niektorých kolegov mám už dosť. Pánovi Cicuttovi, ktorý pôsobil ako primátor mesta, sa tiež stalo, že prekročil rozpočtové položky,“ reagoval viceprimátor Michal Hynek a dodal: „Od mája 2015 zamestnanci nerealizovali rozpočtové opatrenia. V období, keď sa menila organizačná štruktúra, strácali sa niektoré dokumenty. Mnohokrát sa stalo, že zamestnanci kládli vedeniu mesta polená pod nohy.“

Pripustil niektoré chyby, prisľúbil, že sa nebudú opakovať a následne požiadal poslancov, aby záverečný účet prijali bez výhrad. V opačnom prípade môže mať samospráva podľa jeho slov problémy pri čerpaní úverových zdrojov aj eurofondov. „Toto nie je politický útok na vedenie mesta, ale aj na občanov mesta Piešťany,“ povedal Michal Hynek na adresu poslanca Rema Cicutta.

Ten problémy pri žiadostiach o dotácie z Európskej únie pripustil. V prípade, že by poslanci prijali záverečný účet bez výhrad, môže byť na tom mesto podľa neho ešte horšie. „Keď dostaneme peniaze z EÚ a prídu korekcie z dôvodu, že sme prijali takýto záverečný účet, budeme platiť percentá z prijatých prostriedkov. A to sú väčšie riziká,“ reagoval poslanec Cicutto.

Väčšina zastupiteľstva mu nakoniec dala za pravdu. Vyhodnotenie plnenia mestského rozpočtu za rok 2015 prijali poslanci s výhradami.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X