Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra

Po odchode Petra Konečného z postu hlavného kontrolóra Mesta Piešťany bude zastupiteľstvo rozhodovať o mene jeho nástupcu. Poslanci sa preto stretnú mimoriadne 12. januára. Meno nového kontrolóra má byť známe koncom februára.

Primátor Miloš Tamajka zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci prerokujú volebný poriadok. Podľa neho budú postupovať pri voľbe hlavného kontrolóra. Peter Konečný odišiel z tejto funkcie ku koncu roka 2016.

Podľa návrhu, ktorý prerokujú poslanci, by malo jeho nástupcovi stačiť stredoškolské vzdelanie. Nesmie mať dlhy voči samospráve, zdravotnej ani Sociálnej poisťovni ani daňovému úradu. Taktiež musí doložiť výpis z registra trestov a potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní.

Pred hlasovaním má každý kandidát právo predstaviť sa poslancom, jeho konkurenti pritom nesmú byť v rokovacej sále. Zastupiteľstvo môže kontrolóra voliť verejne alebo tajne. Voľba sa uskutoční 28. februára 2017.

Hlavný kontrolór je zamestnanec samosprávy, ktorý vykonáva dohľad nad zákonitosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta. Kontroluje jeho príjmy a výdavky a tiež má kompetenciu kontrolovať inštitúcie zriadené samosprávou. Zastupiteľstvo ho volí na dobu 6 rokov.

Jeho plat je súčinom priemernej mzdy v hospodárstve a koeficientu určeného podľa zákona počtom obyvateľov mesta. V Piešťanoch je to 2,24. Poslanci mu môžu pridať zákonom stanovenú odmenu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič