Poslanci a primátor budú mať etický kódex

Volení predstavitelia sa majú počas výkonu funkcie riadiť pravidlami zhrnutými v etickom kódexe. Jeho návrh zajtra prerokuje mestská rada, potom pôjde do zastupiteľstva.

Podľa dôvodovej správy vznikol návrh etického kódexu v zmysle Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti. Na rokovanie mestskej rady a zastupiteľstva sa dostane text, ktorý spracovala poslankyňa Adriana Drahovská. Cieľom kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania volených predstaviteľov piešťanskej samosprávy.

Dokument, ktorý by mali po schválení podpísať poslanci aj primátor, upravuje napríklad vzťahy k médiám, prijímanie darov aj nezlučiteľnosť funkcií. „Volený predstaviteľ dodržiava platné zákony, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty a funkcie,“ píše sa v kódexe. Poslanci, ktorí ho podpíšu, teda budú môcť zostať zamestnancami rozpočtových organizácií mesta. Platná legislatíva to totiž nezakazuje.

Podobné etické kódexy sú platné vo viacerých slovenských mestách. Ich dodržiavanie však nie je vymáhateľné, nejde totiž o zákony ani všeobecne záväzné nariadenia mesta.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič