Poplatok za terasy plánujú odpustiť aj Piešťany

Primátor avizoval úpravu všeobecne záväzného nariadenia, na základe ktorej by prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarní nemuseli platiť samospráve za užívanie verejného priestranstva.

Poplatok za terasy v súvislosti s mimoriadnou situáciu spôsobenou šírením ochorenia Covid-19 už podnikateľom odpustili v Trnave, Trenčíne, Žiline a ďalších mestách. Reštaurácie a kaviarne totiž museli na niekoľko týždňov obmedziť prevádzku, čo spôsobilo značný výpadok ich príjmov.

K mestám, ktoré podnikateľom týmto spôsobom vychádzajú v ústrety, sa chcú pridať aj Piešťany.

„Odpúšťame správny poplatok za zriadenie terasy a na jún pripravíme na schválenie všeobecne záväzné nariadenie, ktoré po vzore iných miest vytvorí podmienky, aby mali vlastníci bezplatné terasy, teda záber verejného priestranstva,“ povedal na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Peter Jančovič.

So zmenou všeobecne záväzného nariadenia budú musieť súhlasiť poslanci. Kedy novela vstúpi do platnosti zatiaľ nie je jasné.

Na dani za záber verejného priestranstva plánovala radnica tento rok vybrať 60-tisíc eur. Túto daň však neplatia iba majitelia terás. Zahŕňa aj poplatky za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia alebo cirkusu.Text a ilustr. foto: Martin Palkovič