Policajní vyjednávači zabránili pokusu o samovraždu

Špeciálne vyškolení policajti boli cez Veľkú noc nasadení do akcie, počas ktorej pomohli 37-ročnému mužovi z Trnavského kraja. Takmer štyri hodiny stál na rímse sedemposchodového obytného domu.

„Policajní vyjednávači s celým tímom kolegov a v úzkej spolupráci so záchrannými zložkami nadviazali s mužom komunikáciu. Pri jeho záchrane bolo potrebné muža najskôr cielene vypočuť, neustále s ním udržiavať kontakt a nasmerovať ho na iné myšlienky,“ popísala situáciu hovorkyňa polície Mária Linkešová.

Úlohou tímu bolo podľa jej slov pochopiť pohnútky, predvídať konanie a zvážiť možné riziká. „Konanie osoby býva v takýchto prípadoch ťažko predvídateľné a množstvo rôznych faktorov môže sťažiť alebo zmariť úspešnosť celej záchrannej akcie.“

V sobotu 15. apríla 2017 sa nakoniec podarilo policajtom dostať muža živého a zdravého do bezpečia a odovzdať ho do rúk záchranárov.

„Účelom krízového vyjednávania je nadviazať kontakt s osobou v krízovej situácii a cestou obojstrannej komunikácie vytvoriť podmienky pre upokojenie, stabilizáciu alebo vyriešenie krízovej situácie. Policajní vyjednávači pracujú spravidla v tíme a pri zákrokoch zohráva úlohu nielen odborné zaradenie konkrétneho policajta ale najmä jeho schopnosť získať si dôveru daného človeka,“ uzavrela hovorkyňa.

Zdroj: KR PZ Trnava