15.12.2016 # 21:44 # 21:44

Plat primátora Miloša Tamajku zostáva na minime

Inzercia

Väčšina mestských poslancov nesúhlasila so zvýšením platu primátora Miloša Tamajku o 40 %. Aj naďalej bude dostávať minimálnu možnú sumu vypočítanú na základe zákona.

Návrh na zvýšenie platu primátora dnes prerokovalo mestské zastupiteľstvo bez prítomnosti Miloša Tamajku, ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

V úvode diskusie jeho zástupca Michal Hynek povedal, že primátorov plat je na úrovni platov niektorých starostov obcí piešťanského okresu a tie majú aj menej než 2 500 obyvateľov: „Som presvedčený o tom, že primátor mesta Piešťany si zaslúži iný plat ako je zákonné minimum. Dám návrh, aby sa hlasovalo tajne.“

Vymenoval tiež niekoľko podobne veľkých miest, kde primátori zarábajú viac (napríklad Hlohovec alebo Nové Mesto nad Váhom).

Poslankyňa Iveta Babičová pripomenula, že v roku 2014 poslanci Hynek a Tamajka navrhovali zníženie platu vtedajšieho primátora Rema Cicutta a argumentovali šetrením finančných prostriedkov. „Je škoda, že tu nie je pán primátor, pretože budeme hovoriť o ňom bez neho a možno je to aj účel.“

Tajné hlasovanie v diskusii odmietli poslanci Peter Jančovič a Marián Urbánek. Obaja povedali, že budú hlasovať proti. „Toto všetko, čo ste tu prezentovali, je absolútna straty sebakritiky,“ dodal na adresu vedenia mesta poslanec Jozef Beňačka.

Z poslancov zastupujúcich iniciatívu Spoločne pre Piešťany (SPP) sa do diskusie zapojil Juraj Brna, ktorý vymenoval svoje výhrady voči vedeniu radnice, ale zároveň dal návrh na zvýšenie platu primátora o 10 %. „My sme v rámci poslaneckého klubu o tom dlho diskutovali a číslovka 40 % bola pre mnohých neakceptovateľná,“ doplnil ho šéf SPP a druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič.

Poslanec Martin Cifra vyzval Michala Hyneka, aby návrh stiahol, pretože tým podľa jeho názoru ubližuje práve primátorovi Milošovi Tamajkovi.

„Počkajme si na vyhodnotenie rozpočtu, keď už budú realizované investičné akcie a bude rozhodnuté, čo s letiskom. Preto dávam procedurálny návrh stiahnuť tento návrh z rokovania,“ uzavrel Remo Cicutto.

Väčšina mestského zastupiteľstva s ním súhlasila a po dlhej diskusii poslanci stiahli návrh z rokovania.

Plat primátora Miloš Tamajku preto zostáva na najnižšej možnej úrovni. Podľa zákona je vypočítaný z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktorá sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov (883 eur x 2,89 = 2 552 eur).

Text a foto: Martin Palkovič

X