17.04.2015 # 11:21 # 11:21

Piešťany majú seniorský parlament

Inzercia

V ustanovujúcich voľbách si  sedem desiatok obyvateľov mesta nad 60 rokov vybralo svojich zástupcov. Tí by mali spolupracovať s poslancami mestského zastupiteľstva. Vo štvrtok 16. apríla seniori tiež schválili štatút a rokovací poriadok, ktoré zostavil prípravný výbor.

S myšlienkou Seniorského parlamentu prišiel člen občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany Petr Veverka. Spoločne s poslankyňou Zitou Brunckovou a ďalšími aktivistami sa im podarilo myšlienku uviesť do praxe a zorganizovať klasické voľby i s návrhovou, mandátovou a volebnou komisiou.

Seniori, ktorí mali záujem kandidovať, vypísali dotazník a podľa neho ich predstavili plénu. Z tridsiatichdvoch kandidujúcich bola prevažná väčšina s vysokoškolským vzdelaním. Viacerí z nich sa už roky zaujímajú o dianie v meste, niektorí sú členmi komisií a o kandidatúru sa dokonca uchádzala aj zamestnankyňa mestského úradu.

Členovia prípravného výboru ešte pred voľbami zodpovedali na otázky z pléna, vysvetlili, že Rada seniorov, ktorú zakladá primátor mesta má trochu inú úlohu a postavenie, jej zástupcovia nie sú volení, preto nejde o totožnú iniciatívu a spolupráca môže byť osožná.

Na základe pozvánok a inzerátov v médiach prišlo na ustanovujúcu schôdzu a voľby sedemdesiat obyvateľov mesta nad 60 rokov. Z nich tridsaťdva prejavilo záujem kandidovať do 21-členného seniorského parlamentu, ktorý má byť poradným hlasom pre poslancov zastupiteľstva.

Hlavne poslanci z poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany, prejavili záujem o vyvíjanú aktivitu pre vzájomnú komunikáciu. Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia napokon vybrali nasledovnú dvadsaťjednotku: Marián Dubovský, Petr Veverka, Milan Čambor, Milan Ján Ščevko, Jiří Rais, Melánia Kolláriková, Štefan Šulec, Andrej Gubala, Vladimír Kubo, Mária Smižanská, Vladimír Šišovský, Ludmila Kiššová, Jarmila Hošová, Branislav Neumair, Anna Baničová, Ivan Samuhel, Oľga Chalupková, Jozef Fano, Elena Zacharová, Anna Maťašová, Naďa Mikolášiková.

Text a foto: Tlačová správa SPP (krátené)

X