Piešťany hostia svetových umelcov

Po veľmi úspešnej výstave Marka Rothka v Kunsthistorisches Museum vo Viedni sa v stredoeurópskom priestore objavuje ďalší výstavný projekt, ktorému sa podarilo pritiahnuť umelcov rovnakého svetového formátu.

V novootvorenej piešťanskej Arte od 12. septembra tohto roku vystavujú na jednom mieste Ília Kabakov, Richard Frank Serra, Walter von Maria či Mark Rotko ml. So svetovou umeleckou elitou vedú v tejto expozícii dialóg aj zástupcovia českej a slovenskej výtvarnej scény : Mária Balászová, Mária Bartusová, Stanislav Kolébal a Ján Selecký.

V tomto projekte môže piešťanský divák navnímať atmosféru diel, ktoré definovali smerovanie umenia druhej polovice 20. storočia. Dobrým príkladom je Ília Kabakov, ikonická osobnosť bývalého východného bloku, ktorý patrí medzi najslávnejších umelcov svojej generácie, všeobecne známy pre svoje rozsiahle inštalácie a využívanie fiktívnych osobností a fikcie vo svojich prácach. V inštalácii The Eminent Direction of Thoughts (Významný smer myšlienok) z roku 2017, v ktorej významnú úlohu zohráva stolička, ako zástupca jednotlivca, sa autor zaoberá utopickou minulosťou socializmu a jeho dopadu na jednotlivca v čase, ktorý má za následok sklamanie a stratu ideálov.

V komornejšom duchu sa podobná filozofia prejavuje aj v dielach Jána Seleckého, ktorý od 80. rokov vo svojej tvorbe opakovane využíval rebrovitú formu pripomínajúcu radiátor. Otázka individuality, ktorá je v Kabakovovom diele zastúpená stoličkou, reprezentuje u Seleckého polaritu protikladu teplej a studenej vody referujúcu k problematike homosexuality. (O niekoľko rokov neskôr sa stane dominantnou témou u mnohých postmoderných autorov.)

Túto umeleckú zostavu koncepčne pripravil kolektív umeleckej skupiny Dnes je. Zajtra bude, ktorý po sústredených dňoch spoločnej práce priamo v priestore bývalých prevádzok Figara, Tesly a Strednej odbornej školy technickej zrealizoval projekt, ktorý nazval Nájdenou Výstavou. Pri návšteve tejto výstavy sa ocitnete v priestore niekde medzi realitou a fikciou.

Komentovaná prehliadka k Nájdenej výstave sa uskutoční v sobotu o 17:00 h v Arte na Kollárovej ulici č.2 v Piešťanoch.

Text: Tlačová správa Dnes je. Zajtra bude.