Piešťanskí študenti sa dozvedia viac o obetiach holokaustu a rasového násilia

Na Slovensku si okrem januárového Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu pripomíname aj Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý pripadá na 9. september. Pri tejto príležitosti sa v piatok 8. septembra a v pondelok 11. septembra uskutočnia v priestoroch Pamätníka obetí holokaustu pri cintoríne na Bratislavskej ceste besedy so študentami piešťanských škôl.

Slovenský deň holokaustu je viazaný k dátumu 9. september, pretože v tento deň v roku 1941 samostatný Slovenský štát prijal právne nariadenie formou Uznesenia Slovenskej národnej rady, ktoré malo právnu silu zákona, o právnom postavení Židov.

Židovský kódex v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania. Tí tak stratili občianske práva.

Z Piešťan bolo v následnom procese deportovaných viac ako 2500 židovských obyvateľov, z ktorých 1065 zahynulo v koncentračných táboroch.

Holokaust však nebol len o ľuďoch židovského pôvodu. Týkal sa všetkých, ktorí nevyhovovali režimu.

Rovnako druhá svetová vojna mala za následok milióny zmarených životov nielen z radov vojakov, ale i civilného obyvateľstva. Všetky tieto hrôzy, ktoré sa už nesmú opakovať sa organizátori pokúsia pútavým spôsobom priblížiť mladým ľuďom a zvýšiť tak ich povedomie o historických skutočnostiach a ich aspekte v súčasnom svete.

Bližšie o Pamätníku obetí holokaustu a židovskej  obci v Piešťanoch v tých časoch i dnes porozpráva študentom Karol Ambra. Nasledovať bude krátky film s tematikou holokaustu.

O vzniku fašizmu, o Slovenskom národnom povstaní a civilných obetiach druhej svetovej vojny bude hovoriť Jiří Rais zo Seniorského parlamentu. Podujatia sa zúčastní taktiež piešťanský rabín Zef Stiefel.

Organizátormi podujatia sú Židovský  komunita Piešťany, Seniorský parlament Piešťany a OZ Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. Pozvanie prijali študenti Gymnázia Pierra de Coubertina a Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Text: Tlačová správa/Židovská komunita Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič