14.03.2018 # 18:05 # 18:05

Piešťanskí futbalisti dostanú od zväzu 20-tisíc eur

Výkonný výbor Slovenského futbalové zväzu podporí projekty rekonštrukcie a výstavy futbalovej infraštruktúry. Medzi 248 úspešnými uchádzačmi je aj PFK Piešťany.

„O projekt sme zažiadali aj my a schválili nám sumu 20 000 eur, ktoré čo najskôr investujeme do infraštruktúry štadióna (siete okolo umelej trávy, ploty…). Tešíme sa,“ uviedol dnes PFK Piešťany na svojej facebookovej stránke.

V rámci II. etapy SFZ prerozdelí finančné príspevky v celkovej výške 3 304 000 eur. Úspešní žiadatelia obdržia finančný príspevok vo výške od 10 do 50 tisíc eur. S úspešnými uchádzačmi bude v najbližšej dobe uzavretá zmluva o spolupráci, ktorá stanovuje podmienky čerpania príspevku.

Ide o finančné prostriedky v celkovej výške 6 miliónov eur, ktoré zväz získal zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Zdroj: futbalszf.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič

X