Piešťanské školy majú najviac prvákov za ostatných 10 rokov

Do prvých tried základných škôl nastúpilo v septembri viac než 280 žiakov. Primátor Miloš Tamajka im odovzdal žiacke knižky a knihy.

cm DME

Daj ma, mamička, do školy a Žiacka knižka pre prváka putovali do rúk najmenších školákov v pondelok predpoludním. Primátor navštívil všetkých päť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj cirkevnú základnú a spojenú školu.

Najviac detí je už tradične na Základnej škole na Brezovej ulici, ktorú v štyroch triedach navštevuje 91 prvákov. Na Základnej škole na Mojmírovej ulici je 60 prvákov rozdelených do troch tried.

Dve prvácke triedy s 47 žiakmi otvorili tento školský rok na Základnej škole F. E. Scherera. Základná škola M. R. Štefánika aj Základná škola na Holubyho ulici otvorili len po jednej prváckej triede. Na oboch školách majú po 27 najmladších žiakov.

Len 22 detí trávi svoj prvý školský rok na Cirkevnej spojenej škole. A osem prvákov majú na  Spojenej škole na Valovej ulici. Z kníh sa však tešilo aj sedem žiakov prípravného ročníka.

V prvých ročníkoch piešťanských základných škôl je v tomto školskom roku 282 detí, z toho 252 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Text: Tlačová správa MsÚ/piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič